BRO – Näringslivsdag för kommuner i länet

30

nov

Idag träffades politiker och tjänstemän från 11st kommuner i länet för den årliga BRO-dagen som arrangeras av Business Region Örebro. Business Region Örebro är länets samverkansplattform för näringslivsfrågor där vi tillsammans arbetar vi för att skapa tillväxt genom att få fler