Sveriges bästa småstadsshopping

25

aug

Nu har vi ett roligt projekt på gång som kommer beröra många av er!

Hur hänger handeln i Askersunds kommun med på tåget till framtiden?

Föreningen Askersund i centrum har ihop med Askersunds kommun inlett ett samarbete med Örebro universitet där vi tillsammans ska jobba med hur vi kan utveckla handeln och dra nytta av varandras kunskaper! Målet är att förstärka handeln i kommunen i ett året runt-perspektiv.

Småstadshandeln står inför stora utmaningar och Askersunds kommun är inget undantag. Hur får vi fler att handla lokalt? Hur syns vi? Hur kan vi förlänga säsongen? Det är några av de frågor Askersund i centrums medlemmar står inför och tillsammans med forskare på Örebro universitet hoppas vi kunna besvara några av dem helt eller delvis.

Vi vill skapa Sveriges bästa småstadsshopping och det tror vi kan bli verklighet i ett samarbete där universitets forskare tillför teoretisk kunskap och Askersund i centrums medlemmar bidrar med sin kunskap och erfarenhet av att bedriva handel lokalt.

För att skapa bästa tänkbara förutsättningar för samarbetet med Örebro universitet vill vi nu att Askersund i centrums medlemmar och andra med intresse för handeln bidrar med frågor, synpunkter och uppslag. Representanter från universitet har redan påbörjat arbetet genom att besöka ett 20-tal butiker runt om i kommunen tillsammans med mig och centrumledaren Petra Gustafsson.

Den 12 oktober kl 18.30 kommer ett seminarium om handeln i Askersunds kommun arrangeras på Hotell Norra Vättern där vi alla tillsammans med Askersund i centrum, kommunen och forskare från universitet deltar och där målet är att vi ska arbeta fram flera spår för hur vi konkret ska arbeta vidare med att utveckla småstadshandeln i kommunen. Genom universitetets medverkan har vi även möjlighet att ta del av forskningspengar i vårt utvecklingsarbete.

Tillsammans kan vi bygga framtidens småstadshandel i Askersunds kommun!

Under kvällen kommer det bjudas på kaffe och smörgås, så föranmäl dig gärna till centrumledare Petra Gustafsson via telefon 0583-81034 eller e-post petra.gustafsson@askersund.se.

Vill du ha besök av oss, höra mer om projektet eller dela med dig av just din kunskap? Kontakta Petra Gustafsson, centrumledare Askersund i centrum, 0583-810 34 eller Sofia Fredriksson, näringslivsutvecklare, Askersunds kommun, 0583-810 30

Vi ses och varmt välkommen!

// Sofia