Status 100 företagsbesök innan midsommar

29

dec

Nu har ca en månad gått sedan projektetet ”100 företagsbesök innan midsommar 2016” startades igång. Hur går det då för oss? Jo, jag har tillsammans med flera politiker från kommunstyrelsen åkt runt i kommunen och fått möjligheten att besöka 18 stycken

Åsbro näringsliv – fantastiskt nätverk för dig som företagare!

Åsbro näringsliv arbetar aktivt och mycket engagerat för en positiv utveckling av näringslivet i södra Närke. Eldsjälarna Håkan Bolwig och Birger Murstam med flera driver nätverket och arrangear de välbesökta företagsfrukostarna vid Per Olofsgården i Lerbäck.     Inte nog