Askersunds bibliotek får pengar av Kulturrådet för ungdomsbibliotekarie

23

nov

Nyligen kom en glad nyhet för kulturlivet i Askersund! Askersunds kommun har Nämligen fått 550 000 kronor från Kulturrådet för att anställa en ungdomsbibliotekarie under 2019. – Vi upplever att tonåringar är en grupp som är svår att locka till vårt