80 nya båtplatser i Askersund

20

apr

Askersunds kommunfastigheter AB har anlagt trä-betongbryggan av typen flytbrygga i Alsen för att främja båtlivet i Norra vättern och tillgodose efterfrågan på antalet brygg- och båtplatser. Bryggan är den första av två, varav den andra planeras anläggas under våren 2016, nordöst om befintliga bryggor. Det innebär att vi snart har totalt 80 nya båtplatser! På bilden ovan ser ni Ulrika Åberg, planarkitekt på Sydnärkes byggförvaltning, som har ritat bryggorna.
Bryggor i Strandparken
Bryggan är 2,4 m bred och 60 meter lång.
40 platser totalt
14 platser 2,5 m
14 platser 3,0 m
12 platser 3.5 m
Längs med bryggan kommmer belysningspollare monteras, med laddningsuttag för båtar, och längst ut på bryggan monteras två stolparmaturer av de slag som redan finns i strandparken. Framtida boende i området Västra strandparken kommer att ha visst företräde till båtplatser på bryggorna men självklart kommer bryggorna även vara tillgängliga för allmänheten. Tillgängligheten till strandkanten kommer inte att påverkas då bryggorna är allmänna och till för att främja det allmänna båtlivet i norra Vättern och Alsen.
Planer finns på möblemang med bänkar och bord längst ut på bryggan.
Anläggning av bryggan har skett redan i april för att inte störa fisken i sjön under parningssäsongen.

Vill du ha en båtplats i Askersund kan du höra av dig till Ann-Kristin Olsson, för att se vad som är ledigt.
E-post: ann-kristin.olsson@askersund.se. Telefon: 0583-810 96.