Anna diplomerad av drottning Silvia

05

dec

Inför nummer 4 av Bo i Askersund träffade jag biståndshandläggarna Anna Jonsson och Pernilla Jackson. Anna är en av de som gått en ny utbildning och fått diplom av Drottning Silvia. /Lars-Ivar

——————————————-

I juni blev Anna Jonsson en av de första tjugo biståndshandläggarna i Sverige att bli diplomerade av drottning Silvia. I vardagen är det hon och hennes kollegor som utreder ansökningar som kan leda till att en person får hemtjänst.

Anna Jonsson och hennes kollega Pernilla Jackson har två av Askersunds kommuns totalt 2,75 tjänster inom området biståndshandläggare. Deras uppgift är att utreda och fatta beslut utifrån socialtjänstlagen och socialnämndens riktlinjer.

– Det börjar med att vi får en ansökan från en person som själv behöver hjälp eller via en anhörig, det kan ske både skriftligt eller via telefon. Det resulterar nästan alltid i ett hembesök där vi tillsammans diskuterar personens behov och vad man klarar av, säger Pernilla Jackson.

Därefter inleds utredningen, som kan sluta med antingen bifall eller avslag. Och bifall om hjälp kan se ut på flera olika sätt, allt från hemtjänst till korttidsvård eller särskilt boende.

– Vi har en handläggningstid på en vecka. Många tror att man kan ringa om hemtjänst ena dagen och få det dagen efter, men vi måste göra en utredning i alla enskilda fall. Vi arbetar i team med arbetsterapeut och sjuksköterska när vi gör våra utredningar, säger Anna Jonsson.

Hon ingår alltså i en ganska exklusiv skara biståndshandläggare i Sverige somnu är Silviahemsdiplomerade.

– Jag gick en kurs som heter Den äldre människan med demenssjukdom i ett socialt perspektiv, som hölls på Sophiahemmets högskola tillsammans med Silviahemmet. Det var första gången kursen, som är helt inriktad mot biståndshandläggare, hölls, säger Anna Jonsson.

Biståndshandläggaren är ofta den första att möta den som drabbats av demenssjukdom när stöd och hjälp behövs.

– Kunskap om demens är grunden för att se och förstå den drabbades behov, säger Anna.

Hon har arbetat som biståndshandläggare i Askersunds kommun i åtta år och har precis som kollegan Pernilla utbildat sig på sociala omsorgsprogrammet. Båda trivs med sitt jobb.

– Det är roligt och varierande och man träffar mycket människor. Framförallt gillar jag hembesöken, det är inget kontorsjobb där man bara sitter framför en dator, säger Pernilla Jackson.

/Lars-Ivar

Bilden ovan från Silviahemmet är tagen av Yanan Li.