Askersund ökar även tredje kvartalet 2018!

19

nov

Nu har äntligen statistiken om befolkningsutvecklingen under årets tredje kvartal kommit. Och för tredje kvartalet i följd ökar Askersunds kommun, den här gången +41.

Totalt under 2018 har invånarantalet i kommunen ökat med 147 personer! Extra roligt är det höga födelsetalet, fram till sista september har 94 barn fötts i Askersund kommun. Det är fler barn än vad som föddes under hela 2017!

Det är statistiska centralbyrån (SCB) som tar fram befolkningsstatistiken för landets kommuner. Om du vill grotta ner dig ordentligt i befolkningsstatistiken finns alla möjligheter på SCB:s hemsida!

/Lars-Ivar