Askersunds bibliotek får pengar av Kulturrådet för ungdomsbibliotekarie

23

nov

Nyligen kom en glad nyhet för kulturlivet i Askersund! Askersunds kommun har Nämligen fått 550 000 kronor från Kulturrådet för att anställa en ungdomsbibliotekarie under 2019.

– Vi upplever att tonåringar är en grupp som är svår att locka till vårt bibliotek. Att vi nu kan anställa en ungdomsbibliotekarie är ett stort steg i rätt riktning, säger Annika Restadh, enhetschef för kultur och aktivitet i Askersunds kommun.

Askersunds bibliotek har redan en barn- och en skolbibliotekarie, men med en renodlad ungdomsbibliotekarie hoppas man kunna behålla barnens intresse för biblioteket även när det blir lite äldre.

– Ofta tappar vi kontakten när barnen blir ungdomar och unga vuxna. Sedan kanske de inte kommer tillbaka till biblioteket förrän de blir föräldrar själva. Vi vill att ungdomar ska känna sig lika välkomna som andra grupper och känna att biblioteket är deras arena, säger Annika Restadh.

Ungdomsbibliotekariens uppdrag kommer till stor del bestå av att engagera ungdomarna och göra dem delaktiga i bibliotekets utbud.

– En ungdomsbibliotekarie kan tillsammans med ungdomarna skapa en verksamhet som kan locka både de ungdomar som under skoldagarna finns i huset samt de ungdomar som går i gymnasiet. Det är mycket viktigt för oss att målgruppen är med och styr över vad som ska ske i verksamheten, säger Annika Restadh

Askersunds bibliotek hoppas kunna göra satsningen på en ungdomsbibliotekarie treårig och ansöka om ytterligare medel för andra och tredje året.

På bilden ovan syns Annika Restadh och Daniel Eriksson, tillförordnad kultur- och fritidschef i Askersunds kommun.

/Lars-Ivar