Askersunds Fritidsbank öppnar den 5 december

Fritidsbanken i Askersund öppnar den 5 december i Arbetsmarknadsenhetens lokaler på Smidesvägen 2. Tanken med en fritidsbank är att man ska kunna låna sport- och fritidsartiklar en kortare tid, lite som ett bibliotek för idrottsutrustning. Hyllorna på Fritidsbanken fylls på varje dag och till öppningsdagen kommer de att vara välfyllda!

På Fritidsbanken kommer privatpersoner och skolor att kunna låna sport- och fritidsutrustning gratis och på så sätt få en chans att prova på en sport utan att behöva köpa nytt.

– Med Fritidsbanken vill vi öka möjligheten till spontanidrottande, samt bidra till en hållbar miljö genom återbruk och minskad onödig konsumtion. Man kan exempelvis låna skridskor, skidor, inlines, fotbollsskor och mycket mera över dagen eller upp till två veckor, säger Annika Restadh, enhetschef för kultur och aktivitet i Askersunds kommun.

Fritidsbanken bygger på att överbliven fritidsutrustning lämnas in till banken och sedan kan lånas ut. Gamla saker som inte används längre tas tacksamt emot av Återbruket Bumerangen, som sköter insamlingen av utrustningen.

Fritidsbanken är ett samarbete mellan arbetsmarknadsenheten (AME), kultur- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen och Örebro läns idrottsförbund (ÖLIF). Fritidsbankens öppettider är måndag till fredag kl. 10-15.

Kom och låna, alla är välkomna!

Linda