4,2 miljoner kronor för gastankställe från Klimatklivet!

08

dec

Askersunds kommun har fått 4,2 miljoner kronor från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet som ska gå till en tankstation för biogas. Det här är ett viktigt steg  på vägen mot att få till en biogasstation i Askersunds kommun.

– Det här beslutet från Naturvårdsverket är mycket glädjande och visar att de tror på vår idé. Nu har vi lagt grunden för ett gastankställe i Askersund, säger Per Eriksson (S), kommunstyrelsens ordförande i Askersunds kommun.

– Genom tankstationen kan en fossilfri fordonsflotta inom Askersunds kommun bli verklighet och vi kommer långt på vägen mot att bli en klimatsmart kommun. Biogasen kommer finnas till för både kommun, allmänhet och företag och ge fördelar för det lokala näringslivet när trafikanter stannar i Askersund för att tanka. Lokala företag får dessutom möjlighet att erbjuda fossilfria transporter och det innebär en stor konkurrensfördel, säger Veronica Sund, hållbarhetsstrateg i Askersunds kommun.

Biogas är inte bara ett bränsle utan även ett verktyg för att stärka den cirkulära ekonomin. Detta gör man genom att utnyttja restprodukter från regional produktion i en förädlad produkt som driver fordon med minimala utsläpp. En biprodukt av biogas är ekologiskt gödsel som kan ersätta energikrävande konstgödsel.

– Tack vare gastankstället kommer den regionala produktionen stärkas och försörjningstryggheten på bränslesidan att öka, något som är viktigt för ett långsiktigt hållbart samhälle, säger Veronica Sund.

Fyra gånger om året fattar Naturvårdsverket beslut om vilka projekt som ska få bidrag från Klimatklivet. Besluten grundar sig på de ansökningar som kommit in till verket och hur stor klimatnytta som investeringarna ger.

Ett tankställe för biogas i Askersund beräknas bli verklighet år 2020. Tankstationens placering och drift är fortfarande under utredning. Passa på att höra av er om ni är intresserade och vill vara med!

Lars-Ivar Jansson, kommunikatör