Askersunds kommun ökar takten i fiberutbyggnaden

05

maj

Askersunds kommun tar nu krafttag för att digitalisera runt om i kommunen med fokus på landsbygden genom att skriva ett samverkansavtal med fiberoperatören IP-Only. Samarbetet betyder att 2 400 fastigheter – permanentboende, fritidshus och företag – får möjlighet att ansluta sig till framtidens fibernät.

 

Inger Trodell Dahl, bredbandssamordnare på Askersunds kommun, berättar här mera om avtalet:

Varför skriver vi detta samverkansavtal?

Allt mer av morgondagens verksamheter kommer att vara beroende av snabb och stabil infrastruktur, inte minst inom välfärden. Samarbetet med IP-Only är ett sätt för kommunen att göra att så många som möjligt, så fort som möjligt, inkluderas i morgondagens digitala samhälle. Att öka fiberutbyggnaden på landsbygden kommer inte bara att skapa tillväxt, utan ytterst göra vårt samhälle mer jämlikt. Samverkan utgår från en gemensam målsättning, vilken ligger i linje med regeringens bredbandsstrategi, om att 95 procent av hushåll och företag ska ha tillgång till 100Mbit/s senast 2020.

Hur ser tillgången på fibernät ut i Askersunds kommun idag?

Enligt PTS senaste kartläggning har idag 74 procent av alla hushåll och företag i Askersunds tätorter tillgång till fibernät. Motsvarande siffra för kommunens landsbygd är endast 17 procent. Nu hoppas vi på en positiv respons på detta erbjudande så att man kan komma igång med byggnationen.

Vilka är IP-Only?

IP-Only är en svensk internetoperatör som bygger, driver och äger fiberinfrastruktur i Norden, och i Sverige bygger de fibernät i över hundra kommuner. Företaget driver ett rikstäckande fibernät, ett växande antal stadsnät och bygger kontinuerligt ut ny fiberinfrastruktur. Alla IP-Onlys nät är öppna och neutrala. IP-Only har flera datacenter och erbjuder bland annat molnbaserad serverkapacitet till tjänsteleverantörer. Läs gärna mer på www.ip-only.se

 

Om ni vill veta mera är ni välkomna att kontakta:

Niclas Karnhill, ansvarig press och samhällskontakter, IP-Only

Tel: +46 708 70 00 60

E-post: niclas.karnhill@ip-only.se

Inger Trodell Dahl, bredbandssamordnare, Askersunds kommun

Tel: +46 0583 810 10

E-post: inger.trodell@askersund.se

 

Kul nyheter, eller hur! Nu önskar vi er alla en trevlig helg!

//Sofia & Linda