Askersunds kommun placerar sig som sjua i landet

25

apr

I morse presenterade Sveriges kommuner och landsting sin öppna jämförelse Företagsklimat 2016 och här placerar sig Askersunds kommun på sjunde plats i Sverige. Nöjd Kundindex (NKI) för Askersunds kommun har ökat från 73 i förra mätningen till 80 när det gäller hur nöjda företagen är med kommunens service och myndighetsutövning.

 

Vad bygger undersökningen på?

Den öppna jämförelsen i Företagsklimat 2016 bygger på en enkät till företagare som haft minst ett myndighetsärende med sin kommun under 2016. Företagarna har svarat på frågor om bland annat bemötande, handläggningstider och tillgänglighet i ärenden som gäller brandtillsyn, bygglov,markupplåtelse, miljö- och hälsoskyddstillsyn, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Alla NKI-värden på 80 och högre betraktas som mycket höga enligt SKL:s skala och för Askersunds del är det framförallt bemötande (85) och tillgänglighet, rättssäkerhet och kompetens (80) som utmärker sig positivt, men inom samtliga serviceområden har kommunen NKI 74 eller bättre.

 

Vem utför undersökningen och varför?

Mätningen och jämförelsen görs av Sveriges kommuner och landsting (SKL) i samverkan med Stockholm Business Alliance och Business Region Göteborg. Undersökningen mäter kvaliteten i kommunernas myndighetsutövning och service mot företag i 139 kommuner.

 

Hur följer Askersunds kommun upp resultatet?

Kommunservice är ett av de fokusområden som Askersunds kommun arbetar mycket aktivt med tillsammans med andra kommuner i länet inom Business Region Örebro (BRO) där handläggare inom respektive områden nätverkar och framförallt lär av varandra! Henrik Olofsson, utvecklingschef i Askersunds kommun sitter dessutom med som representant i denna fokusgrupp samt BRO:s ledningsgrupp. BRO är länets samverkansplattform för näringslivsfrågor, ett samarbete mellan 11 av länets 12 kommuner.

Henrik Olofsson

– I den undersökningen här får vi en färsk bild av den verkliga service företagarna upplever att de har fått i kontakten med oss. Det är ett jättebra resultat som speglar vår höga ambitionsnivå, säger kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson (S).

Per Eriksson (S)

Resultatet av undersökningen är även ett av de konkreta mål vi följer upp och arbetar med löpande utifrån Askersunds kommuns Näringslivsprogram. En god service till våra företag är ett av våra viktigaste uppdrag! En sjundeplacering i Sverige är mycket bra och jag tycker det är riktigt roligt att vi även får ett så högt NKI värde som 80! Nu är det viktigt att vi kan fortsätta att hålla samma höga servicenivå!

Ett stort tack till er alla företagare som tagit er tid att svara, denna respons är jätterolig att få! Och kom ihåg, våga ge oss både ris och ros i de enkäter som skickas ut angående olika företagsfrågor –det är bara tillsammans som vi kan bli ännu bättre och utveckla företagsklimatet ytterligare!

//Sofia