Befolkningen fortsätter att öka i Askersunds kommun!

21

aug

I veckan kom siffrorna för befolkningsutvecklingen i Sveriges kommuner det senaste halvåret och för Askersund fortsätter den positiva utvecklingen. Askersunds kommun har under första halvåret 2019 ökat med 48 personer och 30 juni bodde det 11 361 människor här. Extra roligt är att det har fötts mycket barn i kommunen, hela 77 under årets sex första månader, något som är klart mer än de senaste åren under motsvarande period.

Askersund har gott sällskap när det folkökning bland grannkommunerna i Sydnärke. Även Laxå, Lekeberg, Hallsberg och Kumla har ökat klart under årets första halvår!