Familjehem – ”Man känner att man gör skillnad”

28

nov

Behovet av familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer är stort i Askersunds kommun. Vår kommunikatör, Lars-Ivar Jansson träffade familjen Stjernström som vet hur det är att ställa upp för barn och ungdomar bland annat som familjehem*.

Det är sex år sedan Klas och Lena Stjernström första gången bestämde sig för att ta göra ett försök som familjehem.

– Vi hade egna barn som blev stora och flyttade ut. Jag har alltid brunnit för barn och när det fanns en möjlighet kändes det rätt att pröva, säger Lena.

För Klas var det inte lika självklart till en början, men han blev snabbt omvänd.

– Visst kan det vara lite jobbigt ibland, men det känns enormt meningsfullt att finnas till för barnen, man känner verkligen att man gör skillnad. Dessutom får man som familjehem väldigt bra stöd av socialtjänsten, säger Klas.

Familjehem tar emot barn som av olika anledningar inte kan bo hos sina egna föräldrar i kortare eller längre perioder. Behovet av familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner finns alltid och just nu efterlyser socialtjänsten alla som är intresserade.

– Vi har som målsättning att de barn i Askersunds kommun som har behov av ett familjehem ska få stanna kvar i kommunen. Då behöver vi fler som kan tänka sig att ta emot barn, både som familjehem och i andra former, säger Malin Felldin, som är familjehemshandläggare på socialtjänsten.

Den som anmäler sitt intresse blir först utredd av socialtjänsten. Men även om utredningen kan gå snabbt kan det dröja innan det sker en placering.

– Det går i vågor hur stort behovet är och det är dessutom viktigt att hitta hem som passar för respektive barn. Det vi tar hänsyn till vid en placering är att barnet ”matchar” familjens livssituation och samtidigt kan tillgodose barnets behov, säger Malin Felldin.

Klas och Lena har även varit kontaktfamilj och jourfamilj och dessutom har Klas varit kontaktperson för ungdomar. De kan båda varmt rekommendera andra att prova på vad för dem har blivit en livsstil.

– Man får så oerhört mycket tillbaka av barnen. Det här vill jag göra så länge jag lever. Barn är fantastiska och alla behöver de trygghet. Det kan vi ge dem, säger Lena Stjernström.

Familjehem_1

*Fakta om:

Familjehem

En del barn och ungdomar behöver av olika skäl bo i en annan familj än den egna för kortare eller längre tid. Orsaken kan till exempel vara brister i hemmiljön, missbruk eller sjukdom. En placering i familjehem sker oftast med föräldrarnas samtycke och då enligt Socialtjänstlagen. Men det händer också att barn och unga omhändertas mot föräldrarnas vilja. Det sker då med stöd av Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj ska vara en resurs för en familj som av olika skäl behöver avlastning och stöd. Det kan innebära att familjens barn får komma till kontaktfamiljen till exempel en gång i månaden. Kontaktfamiljen ska ge barnet en trygg miljö och också vara ett stöd för barnets föräldrar.

Kontaktperson

En kontaktperson kan vara ett personligt stöd för ett barn eller en ungdom som saknar vuxenkontakt eller för en vuxen person med missbruksproblem. Kontaktpersonen är någon som lyssnar, som uppmuntrar och stöttar när det gäller att ta eget ansvar. Man träffas kanske en gång i veckan för att ta en promenad, fika tillsammans eller göra någon annan aktivitet.

Familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner får alla ekonomisk ersättning för sitt uppdrag, ett arvode för det arbete man utför och omkostnadsersättning. Nivån bestäms utifrån uppdragets omfattning och innehåll.

 

Här kan du läsa mer om hur det går till om du vill bli ett familjehem och även om du har behov av ett familjehem!

Är du intresserad? Hör av dig till någon av kommunens familjehemssekreterare Malin Felldin, telefon 0583-811 23, e-post: malin.felldin@askersund.se eller Natalie Heintz, telefon: 0583-820 30, e-post: natalie.heintz@askersund.se

 

//Linda