Folkökningen fortsätter i Askersunds kommun!

16

maj

Askersunds kommuns befolkning ökade med 32 personer under det första kvartalet 2019. Det visar färsk befolkningsstatistik från Statistiska centralbyrån. Antalet invånare 31 mars 2019 var 11 345. Jämfört med samma tidpunkt förra året har folkmängden ökat med 134 personer.

Extra glädjande är det att se siffran för antalet födda hittills i år. 47 barn föddes i kommunen under årets första kvartal. Det ska jämföras 32 födda under första kvartalet 2018, ett år som slutade med den högsta siffran nyfödda under hela 2000-talet för Askersunds kommun!

Det är dessutom roligt att notera att alla våra fyra grannkommuner i Sydnärke också ökade under första kvartalet. Totalt var folkökningen i de fem Sydnärkekommunerna 145 personer!

/Lars-Ivar