Företagshälsovård? Askersundshälsan hjälper dig!

26

jan

Annelie Nordström Ryberg har arbetat på Askersundshälsan sedan mitten av 80-talet, och under 90-talet tog hon över hela verksamheten. Idag finns en rad olika specialister inom rehabilitering, ergonomi, hälsa, arbetsmiljöutveckling , arbetsmedicin och skyddstekniska frågor.

Olika yrkesroller finns till för att företagare och dess personal ska få de bästa möjliga förutsättningar för en god arbetsmiljö och privatliv.

Askersundshälsan kan hjälpa dig som företagare inom en rad olika områden:

-Skyddstekniska frågor

-Livsstilsfrågor

-Rehabilitering

-Sjukfrånvaro

-Psykisk ohälsa

-Hälsovård vid exponering av vissa ämnen

-Hälsokontroller

– Organisatorisk och social arbetsmiljö

-Riskbedömningar av arbetsmiljö ex bullermätningar, ventilation, damm osv.

BritsLabbet

ProvrörVåg

 

Zinkgruvan Mining AB, Abigo Medical AB, Munksjö Aspa Bruk AB, Askersunds kommun, Svensk Glasåtervinning AB , Skyllberg Industri är några av företagets största kunder. Ca 80 företag är kunder till Askersundshälsan. Askersundshälsan arbetar nära sina kunder för att ha en god arbetsplatskännedom vilket gör att de ofta kan agera snabbt. Alla uppdrag sker i samråd med arbetsgivaren och det är alltid arbetsgivaren som är uppdragsgivare. Företagets främsta styrka är det stora kontaktnät som de besitter inom arbetsmiljöfrågor och man har bra samarbete med både vårdcentralen samt andra företagshälsovårder i regionen. Företaget är även medlem i branschföreningen för företagshälsovård ”Sveriges företagshälsor”.

Receptionen

Idag arbetar man även med utbildningar inom kommunikation, stress, första hjälpen och hjärtstartare-defibrillator m.m. Efterfrågan på hjärt- och lungräddningsutbildningar med hjärtstartare har tredubblats sista åren dels beroende på krav på utbildad personal i 1:a hjälpen , men också för att många arbetsgivare idag har egen hjärtstartare på arbetsplatsen och naturligtvis vill att sin personal ska kunna hantera den och kunna göra Hjärt-Lung räddning v b.

SittplatsVäntrum 2Väntrum

Det är mycket du som företagare ska hålla reda på och ha kännedom om som arbetsgivare.

Nya föreskrifter kommer kontinuerligt ut från Arbetsmiljöverket, och nu till våren träder en ny föreskrift i kraft, AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö .

Organisatorisk och social arbetsmiljö är en stor föreskrift som träder i kraft 31 mars 2016. Föreskriften handlar bland annat om arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling Målet med föreskriften är att minska den arbetsrelaterade ohälsan .

Brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön orsakar ohälsa hos många arbetstagare i Sverige

Antalet anmälda arbetssjukdomar som beror på de här orsakerna har ökat med drygt 70 % sedan 2010

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige idag, och står för ca 40% av alla sjukskrivningsfall. Bästa sättet att minska detta är att arbeta proaktivt för att förebygga och åtgärda arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

Ta chansen att ta hjälp och få stöttning i dessa svåra frågor!

//Sofia & Linda