Företagsklimat i Askersund

25

sep

Nu har Svenskt Näringsliv släppt sin årliga ranking och i år klättrar Askersunds kommun 47 placeringar upp till plats 131 i Svenskt Näringslivs årliga ranking, som mäter företagsklimatet i landets 290 kommuner.
Utöver Askersund är det bara Hallsbergs kommun i Örebro län som går framåt i undersökningen jämfört med förra året. Vi är enormt tacksamma för att så många av kommunens företag svarade på enkäten och hjälper oss att bli bättre tillsammans!

Jag tycker det är väldigt roligt att vi har ett näringsliv som verkligen brinner för Askersund och engagerar sig i olika frågor! Senaste året har vi lagt mycket krut på att förbättra arbetet med dialog, öppenhet och transparens för att stärka samarbetet ytterligare. Det har bland annat mynnat ut i ett utkast till nytt näringslivsprogram där tanken är att förtydliga roller, prioriteringar och ansvarsområden för att vi ska ha bästa möjliga företagsklimat! Genom workshops och dialogmöten mellan näringsliv, kommun och politiker så har tre fokusområden arbetats fram: företagsklimat, kommunikation och kompetensförsörjning. 

Dessutom finns en tydlig tendens som vi ser i resultatet från årets undersökning och som är att företagare och politiker är närmare varandra än någonsin tidigare när det gäller betyget på det sammanfattande omdömet.

Sammanfattande omdöme för företagsklimatet i Askersund enligt företagare och politiker.

Undersökningen är dessutom betydligt mer omfattande än bara själva rankingen och innehåller mycket material som vi kommer att ha stor nytta av i det fortsatta arbetet.

Återigen, tack alla företagare som hjälper till att bidra till att vi jobbar för ett bra företagsklimat! Nu fortsätter vi jobba vi vidare tillsammans! 🙂   //Sofia