Frukostmöte – Hur går det för Askersundsföretagen?

15

jan

Vid morgonens frukostmöte gästades vi av Magnus Johansson från Bisnode som berättade om deras analys av företagen i Askersunds kommun under perioden 2008-2013. (Att statistiken är 2008-2013 är att bokslutsuppgifter finns tillgängliga tom 2013.)

 

IMG_6795

Nedan kommer en sammanfattning:

 

Bild3Bild4

 

–          I länet har Askersunds kommuns företag tillsammans med Lekebergs bäst tillväxt i antal anställda. Störst tillväxt hos företagen i länet är i Örebro, Kumla och Askersund.

–          Företagen har visat på god konkurrenskraft alla år.

–          Bra tillväxt i förädlingsvärde, sysselsättning och företag.

–          Störst ökning av antal anställda inom logistik, verkstad, bygg, utvinningsindustrin samt hälso- och sjukvård.

–          Askersund har potential att växa inom företagsstödjande branscher.

 

Företag inom alla branscher finns representerade i kommunen och visar på en bra tillväxt i princip alla branscher när vi utgår ifrån förädlingsvärde, sysselsättning och företag – Detta är mycket bra!!!

 

Bild22

Bild24Bild25

 

 

I kommunen startar det flest företag inom bygg och logistik. Företag med flest antal anställda finns inom utvinningsindustrin. De branscher där det finns flest företag representerade är inom bygg, företagstjänster, detaljhandel och logistik.

Vi är starka inom logistik och transport vilket är unikt för hela Sverige. I denna bransch ser vi snabbast ökning av antal anställda. Verkstad, bygg, hälso- och sjukvård samt utvinningsindustrin visar också på stor ökning av antal anställda. De flesta arbetstillfällena finns i företag med 0-9 anställda samt 10-50 anställda. Sen har vi ett par stora arbetsgivare med över 101-500 anställda. Detta skiljer sig mot övriga länet där de flesta arbetstillfällena finns i företag med 50-100 anställa eller företag med över 500 anställda.

 En givande morgon med mycket positivt budskap – Det går bra för våra företag vilket är jätteroligt!!!

 

Denna morgons presentation har möjliggjorts genom det samarbete som finns inom BRO (Business region Örebro) där kommunerna i länet samverkar i olika frågor. Bland annat har vi möjlighet att gemensamt få ta del av denna typ av marknadsanalyser.

 

Nästa frukostmöte är fredag 5 februari och då kommer temat vara ”Investeringar” där gäster från region Örebro län samt Länsstyrelsen kommer berätta om de företagsstöd och EU-pengar som du som företagare kan söka för kommande investeringar. Alla bankerna och Almi kommer även att finnas på plats och en paneldiskussion kommer vara angående marknadsläget just nu för att göra investeringar, vad tror man om ränteläget, hur ser bankerna på olika investeringar m.m. Du kommer givetvis även ges möjlighet att ställa din fråga till regionen, länsstyrelsen, bankerna och Almi.

 

Nu vill jag önska er alla en trevlig helg!

 

//Sofia