Går du i investeringstankar?

26

nov

Just nu finns det flera företagsbidrag att söka hos Region Örebro Län!

Microbidrag är riktat främst till små företag med max fyra anställda. Du har möjlighet att få högst 50% av investeringskostnaden och max 30.000kr i bidrag till investeringen.

Investeringsbidrag kan små och medelstora företag söka för ex inköp av maskin, att bygga, få design och patenthjälp. Bidraget är på 25% av investeringen eller max 800.000kr.

Innovationsbidrag kan sökas av både nystatade och etablerade företag till att utveckla en idé som ännu inte kommit ut på marknaden eller som har stor tillväxtpotential.

Konsultcheck är ett stöd om max 150 000kr som små och medelstora företag kan söka för att anställa en konsult. Konsulten ska tillföra specialkompetens utanför företagets normala kompetensområde där målet på sikt är att det ska leda till tillväxt.

Energistöd kan alla små och medelstora företag som har energianvändning över 300 MWh per år eller mer än 100 djurenheter söka för att kartlägga sin energianvändning. Du kan få max 50 procent av den totala kostnaden för energikartläggningen och maxbeloppet är 50 000 kronor.

Region Örebro läns hemsida och via länkarna hittar du kontaktuppgifter för respektive stöd. Har du funderingar och önskar hjälp med ansökan är du även välkommen att kontakta mig så tipsar och hjälper jag dig gärna! Telnr 0583-81030 eller mail sofia.fredriksson@askersund.se

 

//Sofia