Hälsans stig i Askersund avbockad och invigd!

12

apr

Onsdagen den 11 april var det avbockning och invigning av Hälsans stig vid Borgmästareholmsbrons fäste. Invigningen förrättades av Johan Calais (S), ordförande i kultur- och tekniknämnden och för själva avbockningen stod Rose-Marie Boo. Efter invigning och avbockning gick många av det 30-tal besökare som kommit dit i den kyliga aprilkvällen en tipspromenad längs Hälsans stig.

Hälsans stig i Askersund är 4 km lång. Det finns ingen angiven startplats och stigen är dubbelriktad. Vid varje kilometermarkering finns en skylt och det finns även två större skyltar med kartor, den ena placerad i jämnhöjd med Borgmästareholmsbron och den andra vid Solberga IP.

Hälsans stig kommer ursprungligen från Irland och finns i elva länder. I Sverige är det Riksförbundet Hjärtlung som ansvarar för konceptet, totalt finns liknande promenadstigar på cirka 130 platser i landet. Tanken med Hälsans stig är att främja motion i alla åldrar och att förebygga hjärt- kärlsjukdomar.

Lars-Ivar Jansson, kommunikatör