Höstmarknad onsdag 29 augusti!

28

aug

På onsdag är det dags för årets Höstmarknad i Askersund, en tradition sedan Gustav Vasas tid. Sedan 2013 är det Lions lokalförening som arrangerar marknaderna i Askersund. 

Lions är en välgörenhetsorganisation som finns över hela världen och som samlar in pengar för att sedan fördela dem till behövande i både när och fjärran.

– Rekommendationen från Lions centralt är att fördela pengarna 40 procent lokalt och 30 procent vardera nationellt och globalt och det följer vi. Lokalt delar vi bland annat ut stipendier, men man kan även ansöka om pengar från oss för olika ändamål, säger Hans Lindgren, som ingår i gruppen som sköter det administrativa kring marknaderna.

Höst- och vårmarknaderna är Lions största arrangemang årligen och kräver mycket arbete av föreningens dryga 30-tal medlemmar.

– Alla är med och bidrar, antingen i förberedelserna innan eller som områdesvärdar och annan personal under själva marknaden, säger Arne Hallberg, som är en av organisatörerna bakom Lions marknader.

Överskottet från marknaderna går oavkortat till välgörande ändamål och bara på marknaderna drar Lions in sexsiffriga belopp.

– Våra intäkter kommer från de avgifter som knallarna betalar för sina stånd. Vårt överskott brukar ligga på mellan 70 000 och 75 000 kronor efter att vi har betala alla våra utgifter, säger Christina Müntzing, som är föreningens kassör.

Trion tycker att samarbete med Askersunds fungerar bra och hoppas att det ska fortsätta även efter att det nuvarande avtalet går ut.

– Det kräver enormt mycket jobb, men det är väldigt roligt också, säger Hans Lindgren.

Lars-Ivar Jansson, kommunikatör

 

Fakta

*Vårmarknad hålls sista onsdagen i april och höstmarknad sista onsdagen i augusti. Så har det varit sedan Gustav Vasa gav Askersund tillstånd att arrangera två marknader årligen.

*120 knallar säljer sina varor en normal marknad.

*Lions räknar med cirka 10 0000 besökare varje marknad.