Kommunstyrelsen ringde runt till företagare

15

maj

I förra veckan satte sig åtta av ledamöterna i kommunstyrelsen i Askersund ner och ringde runt till 176 företag i kommunen. 87 av dem svarade och gav en lägesrapport om hur det såg ut hos dem. Nu har resultatet från rundringningen ställts samman och den visar att det är tufft läge för många, men att flera företag ändå inte upplever någon stor negativ påverkan än så länge.


Tanken var att kommunstyrelsens ledamöter skulle ringa runt till 100 företag i kommunen under två timmar en förmiddag innan ett av de ordinarie sammanträdena. Åtta av ledamöterna fick varsin lista på slumpvis utvalda företag och började ringa.


Det här är en uppföljning på en aktivitet vi hade för några år sedan, då ledamöter från kommunstyrelsen gjorde 100 företagsbesök under ett drygt halvår. Då var det fysiska besök, nu bestämde vi oss för att göra det via telefon. Företagarna fick bland annat svara på hur deras verksamhet påverkats av coronakrisen och ungefär hälften bedömde att läget var oförändrat, några få sa att det påverkat positivt, medan drygt 40 procent av de som svarade upplever en försämring.

”Det är helt klart mycket problematiskt för många företagare i vår kommun, andra företag är mindre påverkade. Hur långvarig krisen blir är ett av de stora orosmomenten. Vi fick ett mycket bra bemötande och jag tror ändå att trots att många har det tufft så uttryckte de flesta ändå att det var positivt att vi ringde, säger Caroline Dieker (M), kommunstyrelsens ordförande, som får medhåll av oppositionsrådet Anna Ahnér (S).
– Det märktes att det var uppskattat av företagen att vi ringde. Många av samtalen resulterade i en bra dialog, även om det är tydligt att vissa av företagarna har det svårt.” 


En av frågorna som ställdes i enkäten gällde personalsituationen och där upplevde de flesta att den var oförändrad och det var fler som såg behov av mer personal än det var som behövde dra ner på personalstyrkan.
Totalt sett ger det här en bild som kanske var något positivare än vad vi trott. Men man måste vara noga med att poängtera att detta är just en ögonblicksbild hur det såg ut hos ett antal företag just då när vi ringde. Vi gör inga anspråk på att detta ska vara en rättvisande bild av hur situationen ser ut i stort hos företagen i kommunen, men det är en indikation på hur det går för näringslivet i Askersund och vilka behov man ser framöver.

Stort tack till alla er företagare som tog er tid att svara på våra frågor.  Informationen vi fått in kommer vi nu använda i planeringen inför det fortsatta näringslivsarbetet! 

//Sofia & Lars-Ivar