Lucka 7 & 8

När årsskiftet närmar sig är det viktigt för dig som företagare att se över ditt löneuttag samt planera för både eventuella aktieutdelningar och pensionsavsättningar.

17129611-close-up-of-businesswoman-calculating-invoice

Nedan kommer lite tips från Grant Thornton gällande just löneuttag och information om det förslag som finns på ändrade regler gällande beskattningen av fåmansföretag.

Planera ditt löneuttag
Ett enkelt sätta att planera för årets skatt är att ta ut rätt lön. Även om du som delägare i ett fåmansföretag kan ta utdelning till en skatt på 20 procent inom gränsbeloppet, så kan det vara bättre att ta ut lön upp till första skiktgränsen (430 200 kronor).

Anledningen är att lön upp till detta belopp endast beskattas med cirka 30 procent och sedan minskas med grundavdrag och jobbskatteavdrag. Finns utrymme upp till första skiktgränsen kan ett alternativ därför vara att göra en extra löneutbetalning istället för att göra en utdelning. Notera särskilt att om du som delägare i fåmansföretag nyttjar löneunderlag i bolaget kan du behöva ta ut en högre lön för att nyttja dessa.

I november 2016 lämnades ett förslag om ändrad beskattning av fåmansföretag. Bland annat kan skattesatsen komma att höjas till 25 procent inom gränsbeloppet. Beräkningen av gränsbelopp kan även leda till lägre gränsbelopp framöver. Den föreslagna ändringen minskar möjligheterna att använda sig av lönerna för att beräkna ett gränsbelopp. Utredningen har föreslagit att de nya reglerna ska tillämpas från den 1 januari 2018, vilket betyder att det börjar gälla för löner redan 2017. 2016 års löner kan därmed vara de sista där 50 procent av lönerna räknas med i gränsbeloppet och det kan därför vara extra viktigt att räkna med dessa. Grant Thorntons erfarenhet är att många K10-blanketter inte är korrekt hanterade. Det kan därför vara viktigt att stämma av ordentligt så att det inte finns gränsbelopp att hämta från tidigare år.

Funderar du över något, ta hjälp av en redovisningskonsult eller revisor!

//Sofia