Målet uppnått : 100 företagsbesök innan midsommar!

 

Nu på onsdagseftermiddagen 8 juni nådde kommunstyrelsen i Askersund sitt mål med 100 företagsbesök fram till Midsommar. Jag tillsammans med olika representanter från kommunstyrelsen har haft förmånen att åka runt och besöka stora och små företag över hela kommunen för att lära oss mera om våra företags verksamheter och vilka utmaningar som finns.

Det var i början av november som Askersunds kommunstyrelse tog beslutet att vi tillsammans skulle besöka 100 av kommunens företag innan Midsommar. I och med ett besök hos företagarna Frida Anthin Broberg och Sebastian Broberg på onsdagen är det målet nu uppfyllt med god marginal. Bland de företag som politikerna besökt finns allt från små enmansföretag till storföretag som Zinkgruvan Mining.

Några snabba frågor till kommunstyrelsen ordförande, Per Eriksson…

Hur kom ni på idén till detta projekt?

– Vi hade fått signaler från företagen att de gärna ville träffa representanter för kommunen, samtidigt som flera av oss som sitter i kommunstyrelsens visade intresse av att besöka företag, så vi bestämde oss för att göra en grej av det.

Hur har du upplevt besöken?

– Det har varit väldigt roligt, vi har alltid känt oss varmt välkomna. Vi politiker och kommunens företag har ju mycket att prata om, som vilken service vi kan ge dem och vad vi kan utveckla tillsammans!

Vill kommunstyrelsen fortsätta följa med på olika företagsbesök?

– Projektet med de 100 företagsbesöken har varit mycket lyckat och har uppskattats av både företagare och politiker så besöken kommer med stor säkerhet fortsätta i någon form. Det kanske inte blir lika intensivt, men nu när vi har en rutin för det här och vet hur uppskattat det är, så vill vi gärna att det lever vidare på något sätt!

En otroligt spännande vinter och vår med många besök där vi ser att det finns en otroligt stor bredd på företagen i Askersunds kommun. Under besöken har alla företagare fått ställa frågor och ta upp saker som de tycker är angelägna för att deras verksamheter ska få möjlighet att utvecklas på bästa sätt. Det vi kan se är att flera frågor är gemensamt för många företagare oavsett bransch där framförallt punkter som rekrytering, marknadsföring, planfrågor och olika typer av finansiering  har kommit upp vid de flesta besöken.

En sak som är tydlig efter de här 100 besöken är att det går bra för företagen i Askersunds kommun! När vi frågar en del vad de har på gång säger många av dem ”inte så mycket”, sedan visar det sig att alla har fullt upp med flera olika projekt och investeringar. Det är imponerande!!!

Imorgon kommer ni kunna se filmklipp där olika politiker berättar vad de lärt sig vid företagsbesöken, missa inte det!

Vi ses!

//Sofia