Många fördelar med solel på Sjöängen

24

jul

I början av oktober 2017 invigdes projektet Soldrift Sjöängen, ett unikt pilotprojekt med solceller, batterilager och elbilsladdare i samma system. Projektet har väckt uppmärksamhet, både inom energibranschen och bland askersundarna.

Sommaren 2017 monterades 600 kvadratmeter solpaneler på Sjöängens tak. Solenergin som produceras lagras i ett batteri, där den kan sparas till den behövs.

– Ett exempel är energitoppar i Sjöängens kök, om man kan hämta el från egen produktion vid sådana tillfällen blir elförbrukningen billigare för kunden, säger Lars-Göran Karlsson, affärsutvecklare på elbolaget Vattenfall, som varit projektledare för installationen på Sjöängen.

Utöver Vattenfall ingår även Askersunds kommun och företaget Sustainable Innovation i Soldrift Sjöängen. Det är ett pilotprojekt och därmed är tanken att man ska skaffa sig erfarenheter och lärdomar under projektets gång.

– Produktionen av solel har inte varit riktigt så hög som vi trott. Det beror delvis på vädret under vintern, att det inte varit så soligt, men vi tror även att det kan bero på att delar av solpanelerna skuggats av snöskydden på Sjöängens tak. Undersökning pågår för att se om det är möjligt att vinkla om dem eller åtgärda det på annat sätt. Det är den här typen av justeringar som man kan behöva göra under ett sådant här pilotprojekt, säger Lars-Göran Karlsson.

Enligt honom har intresset för soldriftprojektet på Sjöängen varit stort, dels från potentiella kunder, men även hos allmänheten i Askersund.

– Jag har haft en rad föredrag för andra kommuner, organisationer och industrikunder om projektet på Sjöängen. Men vi märker även att askersundarna är nyfikna, det är flera som har hört av sig till oss och frågat om hur de ska göra om de själva vill installera solel.

 

I början av hösten avslutas testperioden på Sjöängen och därefter ska en utvärdering göras, innan projektet från årsskiftet 2019 går över i normal drift.

Text: Lars-Ivar Jansson, kommunikatör

Foto: Per Knutsson