Mångkulturell resurs i Räddningstjänsten

05

dec

Askersunds kommun och Nerikes brandkår har beviljats pengar från Länsstyrelsen i Örebro län för ett pilotprojekt där fem ensamkommande ungdomar över 18 år får delta i en utbildning till räddningsvärnspersonal. Räddningsvärnet är en frivilligstyrka som hjälper räddningstjänsten vid larm.

Under senare år har problemet med att rekrytera brandmän till deltidsbrandkårer uppmärksammats både nationellt och även inom Nerikes Brandkårs område. När detta uppmärksammades i Askersunds kommun diskuterades olika åtgärder för underlätta detta. Rekryteringen till brandkåren speglar i dagsläget inte heller hur det ser ut i samhället. Det finns också flera anläggningsboenden i kommunen och man behöver nå ut med information om brand och säkerhet till dessa på flera språk. På så vis kan ungdomarna bli en resurs.

– Syftet med projektet är att stärka ungdomarnas förutsättningar att integreras i lokalsamhället genom att ta tillvara på deras kompetens, samtidigt som en samhällsfunktion förstärks. Ungdomarna får på så vis förebilder i det svenska samhället och blir också förebilder för sina yngre kamrater, säger Kersti Beck-Larsson, integrationsstrateg på Askersunds kommun.

Kersti Beck Larsson, Askersunds kommun
Kersti Beck Larsson, integrationsstrateg

 

Målsättningen är att ungdomarna efter godkänd utbildning ska kunna ingå i ett räddningsvärn som bistår deltidsräddningsstyrkan vid larm efter projekttidens slut.

Projektet ska dokumenteras så att det kan bli en metod för underlätta rekrytering både i Askersund och i andra kommuner som ingår i Nerikes brandkår. Målsättningen är att kunna erbjuda ytterligare grupper av ungdomar med språkkompetens utöver svenska och engelska utbildning till räddningsvärn.

Se inslaget om satsningen på Svt här: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/ensamkommande-kan-bli-raddningen

 

Linda