Närodlat på Källsprångs Gård

Ett par gånger per år har Kommunstyrelsens arbetsutskott* olika näringslivsteman i samband med sina möten och då brukar vi göra olika studiebesök för att lära mera av vad vi kan utveckla och förbättra för företagen. Denna vecka fick vi möjligheten att besöka Maria och Anders Östlund på Källsprångs Gård i Åsbro.

 

 

Källsprångs gård har producerat samt odlat Krav och ekologiskt sedan 1989. Varje år skördas 1000 ton rotfrukter och grönsaker som bland annat säljs till Örebro Trädgårdshall och lokala butiker. Potatis, morötter och vitkål är de produkter som det odlas mest av. Maria och Anders startade från början upp gården som en dröm och ett livsprojekt där målet var att kunna leva på verksamheten. Detta har de lyckats med och mer därtill, idag arbetar fyra heltidsanställda samt många säsongsanställda på gården. De har under åren haft många ungdomar arbetande hos sig och flera av dem har fått sitt första sommarjobb på gården! På gården finns även en gårdsbutik med självbetjäning där utbudet varierar efter säsong men allt har nån anknytning till gården!

 

 

Detta besök var mycket lärorikt och intressant då det just nu pågår ett arbete med revidering av kommunens kostprogram för att se hur vi kan nyttja mer lokalt producerade varor. Kommunstyrelsen har påbörjat ett arbete med att omarbeta vårt kostprogram till ett kostpolitiskt program. Detta gör vi för att det även ska inkludera politiska målsättningar för att kunna styra våra upphandlingar till att värna om lokalt producerade varor berättar Per Eriksson (S), Kommunstyrelsen ordförande.

Ett kostpolitiskt program med tydliga mål gör även att det blir enklare för de tjänstemän som arbetar med olika upphandlingar att utforma förfrågningsunderlag och kravspecifikationer som värnar om närproducerade varor. Detta är även en viktig del i vårt hållbarhetsarbete tillägger Madeleine Andersson, kommunchef.

 

En inspirerande eftermiddag där vi lär av varandra! Välkommen att höra av dig om du vill att vi kommer även till ditt företag!

//Sofia

 

 

*Kommunstyrelsens arbetsutskott som var med på besöket: Per Eriksson(S), Caroline Dieker (M), Ingrid Fries Hansson (MP), Billy Ludvigsson (C), Siv Ahlstrand (S), Madeleine Andersson (Kommunchef)