Nominera Årets företagare 2017

02

mar

Nu börjar det närma sig sista dag för att skicka in sin nominering till Årets företagare 2017, närmare bestämt 5 mars är sista dagen!

Hittills har vi fått in 19 st nomineringar vilket är rekordmånga! Det tycker jag är jätteroligt!

Vem vill du ska vara med i högen av nominerade företag till ”Årets företagare 2017”?

Skynda att skicka just din kandidat, klicka här för att komma direkt till nomineringssidan.

Prisutdelning kommer att ske i samband med företagsfrukosten i Sjöängen tisdag 11 april kl 7.00-9.00.

Vi har fantastiskt många duktiga entreprenörer! Det här blir spännande!

//Sofia

 

Kriterier:

Äga & Driva

Inneha ett betydande ägande av företaget. Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Ledare & Förebild

Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare. Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Kreativitet & Innovation

Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras. Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.

Lönsamhet & Tillväxt

Ha uthålligt god lönsamhet. Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.

Formella krav

Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol. Kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.