Ny bra placering i skol-jämförelse för Askersund

07

maj

Askersund hamnar på plats 20 av landets 290 kommuner i en ny jämförande skolundersökning, som genomförts av Lärarnas riksförbund (LR).

LR är noga med att poängtera att det inte rör sig om en ranking, utan just en jämförelse som tar hänsyn till kommunernas olika förutsättningar.

Utifrån fyra olika delmodeller har LR försökt ge en mer rättvis bild av hur olika kommuner står sig i förhållande till varandra.

Med 20:e-placeringen är Askersund bäst av kommunerna i Örebro län på listan. När Lärarförbundet i höstas presenterade sin årliga ranking över landets bästa skolkommuner hamnade Askersund på plats 30, också det bäst av kommunerna i Örebro län.

Vi håller med om att det måste vara svårt att jämföra kommuner utifrån olika förutsättningar, men konstaterar samtidigt att det är roligt när Askersund placerar sig högt upp i olika jämförelser och rankningar!

/Lars-Ivar och Sofia