Nyanlända hjälper kommunen klara vikariesituationen

26

jun

Under våren har åtta nyanlända gått en utbildning i svenska som varit inriktad speciellt för arbete inom vårdområdet. I sommar kommer samtliga arbeta inom Askersunds kommuns verksamheter, något som bidragit till att det nu finns tillräckligt med semestervikarier inför sommaren.

För Askersunds kommuns del är projektet med den skräddarsydda språkundervisningen ett sätt att lösa personalsituationen under sommarsemestern.

– Det har varit en utmaning för oss, precis som för det flesta kommuner och landsting, att få tillräckligt med sommarvikarier inom vården de senaste åren. Vi hade ett antal sökande med utländsk bakgrund inför den här sommaren som vi tyckte behövde lära sig lite bättre svenska för att klara av jobbet. Inom vårdområdet finns det många fackuttryck som är viktiga att kunna, säger Göran Richter, personalchef i Askersunds kommun.

Därför startades utbildningen, som bedrivits av ALEA kompetens och delvis finansierats av de fonderade pengar som kommunen fått från staten för flyktingmottagandet och delvis av Arbetsförmedlingens pengar för nystartsjobb.

– Kursdeltagarna har fått undervisning tre dagar i veckan under en månad och resterande dagar gått bredvid på sin blivande sommararbetsplats, säger Eva-Karin Eriksson, chef för bemanningsenheten i Askersunds kommun.

Under vecka 24 har vikariaten inom kommunen inletts för dem som gått den skräddarsydda utbildningen. Av dem som gått utbildningen har några en bakgrund inom olika vårdyrken, medan andra har annan yrkesbakgrund.

 

Linda