Nystart för Åsbro Näringsliv

18

nov

Snart är det dags för Åsbro Näringslivs nästa frukostmöte, närmare bestämt fredag 25 november kl 7.15 i Per-Olofs gården, Lerbäck! Gäster denna morgonen är André Hoondert (Vermeer Viking), Jonas van Dorp & Viktoria Johansson (Gronings flygplats) och Allana Malmborg (Venus Choklad). Den dag tillträder även Åsbro Näringslivs nya styrelse bestående av René Francis, Leif Christensson, René Rijns och Lisa Lundberg som också är föreningens första kvinnliga styrelseledamot.

Den nya styrelsen vill fortsätta att verka för ett aktivt näringsliv i Askersunds kommun och skapa en plattform för utveckling och nya samarbeten. Åsbro Näringsliv är till för hela näringslivet, från de enskilda företagarna till de stora aktiebolagen och det är viktigt att ge alla en möjlighet att synas i föreningen. Storföretagen har tagit en allt större plats vid frukostmötena men Åsbro Näringsliv är så mycket mer än en arena för storföretagen att spänna musklerna. Den nya styrelsen lyfta fram mångfalden av de olika sorters företag som faktiskt finns i området. Under 2017 kommer föreningen blanda föreläsarna mera för att belysa utveckling och utmaningar för både stora och små företag. Särskilt fokus för det kommande året kommer även att läggas vid traktens många kvinnliga företagare.

”Syftet med frukostmötena är att skapa samverkan. Ensam är inte stark och det finns heller ingen anledning för en ensam företagare att stå helt ensam. Det finns så många olika sätt för företag att samarbeta på och det vill vi skapa möjligheter för genom våra möten. Att utbyta erfarenheter och bolla idéer med varandra är enormt viktigt för någon som driver eget,” säger Lisa Lundberg.

Om Föreningen

Åsbro Näringsliv är en ideell förening som startades för att samla och stärka de många olika företagen som växt fram i Åsbro med omnejd. Föreningens frukostmöten blev snabbt mycket populära och antalet deltagare växte från ett tiotal till över 100 stycken vid varje möte. Idag besöks frukostmötena av företagare från hela Örebro län.

Vi ses där!

//Sofia