Nystart för bloggen attvaraenaskersundare.se

Nu börjar det hända saker på bloggen attvaraenaskersundare.se igen! Vi har gjort en rejäl städning på sidan och har dessutom skaffat ett utgivningsbevis för bloggen. Ansvarig utgivare är kommunchefen Madeleine Andersson, precis som när det gäller vår kommuntidning Bo i Askersund. Vi som kommer att vara flitigast med att förse bloggen med innehåll framöver är Lars-Ivar Jansson, som jobbar som kommunikatör på Askersunds kommun och Sofia Fredriksson, kommunens näringslivsutvecklare. Utifrån våra yrkesroller, men framförallt med utgångspunkt vad vi själva tycker är spännande att lyfta fram, kommer vi att skriva inlägg på bloggen. Vi vet att bloggen har varit uppskattad av er som är intresserade av Askerundstrakten och hoppas att den ska fortsätta vara det även framöver!

Trevlig helg!

/Sofia och Lars-Ivar