Nytt projekt: Askersund – En stad för alla

22

sep

Askersund ska vara en stad för alla. Det är grundtanken bakom det projekt med samma namn som inleds under hösten, där människor med olika typer av funktionsnedsättning ska få tycka till om hur Askersund är att leva och bo i utifrån deras perspektiv.

Projektet är ett samarbete mellan Askersunds kommun och företaget Centrum för tillgänglighet och nu efterlyser projektledaren Per-Anders Öhrn deltagare till projektet.

– Vi vill veta hur människor med funktionsnedsättningar själva upplever Askersund från sina perspektiv. Då gäller det inte bara för höga trösklar och liknande, det handlar även om mjukare värden, som exempelvis bemötande, säger Per-Anders Öhrn.

De som deltar i projektet kommer att få svara på en enkät, få vara med och göra en inventering och få delta i workshops tillsammans med politiker och tjänstemän i Askersunds kommun. Projektet är inriktat mot kommunala lokaler och andra publika lokaler och miljöer.

– Det här ligger i linje med vårt mål att skapa en kommun för alla som vi arbetat med länge genom stiftelsen ”Design for All”, som bland annat delar ut tillgänglighetsflaggan. Det här är ett viktigt arbete som måste göras och i den här formen sker det dessutom nära dem det berör, säger Per Eriksson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Människor i alla åldrar och med alla typer av funktionsnedsättningar är välkomna att delta i projektet.

– Det här är ett ganska unikt projekt där vi verkligen ställer frågorna direkt till de som har någon form av funktionsnedsättning. Och vi talar mer om användbarhet än tillgänglighet, för det som verkligen är intressant är ju vad som är användbart för den enskilda individen, säger Per-Anders Öhrn.

Alla som är intresserade av att medverka i projektet ”En stad för alla” är välkomna till det startmöte som arrangeras på Best Western Hotell Norra Vättern onsdagen den 12 oktober klockan 18.30. Enkätundersökning, inventering och workshops kommer att äga rum under hösten 2016. Projektet kommer sedan sammanfattas under våren 2017 och ligga till grund för en handlingsplan.