Omledning av trafik på väg 50 den 14 juni

12

jun

På onsdag den 14 juni kommer Trafikverket att leda om trafiken från väg 50 till väg 608 (gamla riksvägen). Väg 50 stängs av helt under dagen på grund av de förberedelser som krävs inför byggandet av en ny bro över Estaboån. Omledningen kommer att pågå från kl 05.00 till sen kväll.

Väg 50 är under dagen helt avstängd för trafik från Lerbäckskorset till Åsbro (Västra Å-korsningen). Korsningarna vid Västra Å samt norra infarten i Åsbro kommer att vara öppna. De som bor utmed den avstängda delen av väg 50 får svänga av väg 608 och kommer att kunna korsa väg 50.

Omledningen innebär att väg 608 får betydligt mer trafik än normalt. Vid korsningen inne i Åsbro, Karintorpsvägen/Movägen, kommer Trafikverket därför att ha trafiksignaler eller vakt på plats under de mest trafikerade tiderna, så att gående och cyklister kan korsa vägen säkert.

Mer information och kontaktuppgifter finns på Trafikverkets hemsida om projektetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kör försiktigt och visa hänsyn till varandra!

Linda