Satsning på jämställdhet presenteras i bok

05

jul

Härom veckan släpptes en bok som beskriver arbetet med genus, jämställdhet och normkritik inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter i Askersunds kommun. Skriften är ett resultat av nämndens fokus på jämställdhet och författare är Elin Weiss och Anneli Jöesaar, båda anställda inom Askersunds kommun.

Elin Weiss är utvecklingsledare och Anneli Jöesaar kvalitetsstrateg inom barn- och utbildningsförvaltningen i Askersunds kommun. Båda är utbildade genuspedagoger och boken samlar de rapporter som de båda skrivit under 2017 och -18 på temat genus, jämställdhet och normkritik.

– Vår förhoppning är att skriften kan fungera som ett stöd för reflektion när det gäller jämställdhetsarbetet, dels för kommunens personal, men även som inspiration för andra som arbetar med jämställdhet inom förskola, grundskola och fritidshem, säger Elin Weiss.

Rapporterna i boken ger en bild av det övergripande arbetet med jämställdhet i Askersunds kommun, men även en lägesbild över hur det ser ut exempelvis när det gäller skillnaden mellan pojkar och flickors betyg.

– För att utveckla Askersunds kommuns jämställdhetsarbete har det först och främst varit viktigt att identifiera jämställdhet som ett av våra utvecklingsområden och utse samordnare, säger Anneli Jöesaar.

I skriftens förord skriver Mia Heikkilä, docent i pedagogik vid Åbo akademi och Mälardalens högskola, följande om rapporterna:

”Texterna placerar Askersunds kommun i ett guldläge för att skapa en skola för alla flickor och alla pojkar. En skola där alla kan lära och alla får möjlighet att lära på lika villkor.”

Barn- och utbildningsförvaltningen i Askersunds kommun har fått 419 000 kronor i stöd från Skolverket för sitt arbete med jämställdhet och arbetet har även stöttats på olika sätt av Länsstyrelsen i Örebro län, Region Örebro län och Örebro universitet.

Skriften ”Genus, jämställdhet och normkritik” kommer finnas att låna på Askersunds bibliotek och finns även i digital form på kommunens hemsida: www.askersund.se/genus.

Lars-Ivar Jansson, kommunikatör