Statistiskt belagt – nära till naturen i Askersund!

20

nov

Att vi har nära till naturen i Askersunds kommun vet alla vi som bor här och många av våra besökare. Nu kan vi dessutom hänvisa till färsk statistik från SCB (Statistiska centralbyrån). I genomsnitt har nämligen boende i Askersunds kommun bara 1,5 kilometer till närmaste skyddade naturområde.

I Örebro län som helhet är den siffran 1,7 kilometer och det är vi bäst i hela landet på om man jämför länsvis! Och då hamnar vi i Askersund bättre än genomsnittet i Sveriges bästa län, inte illa!

Uppgifterna kommer från ett pressmeddelande från länsstyrelsen i Örebro län, som i sin tur hänvisar till SCB:s statistik. Med skyddad natur menas antingen nationalpark eller naturreservat.

– Avståndet till långsiktigt skyddad natur har minskat i Örebro län. Det är ett resultat av många kommuners och Länsstyrelsens arbete med naturskydd. Ur ett folkhälsoperspektiv har det visat sig vara viktigt att ha nära till natur, där närheten är den enskilt viktigaste faktorn som avgör om man tar sig ut i vardagen, säger Johan Karlhager, chef för Naturskyddsenheten på Länsstyrelsen i Örebro län i pressmeddelandet.

Här på bloggen kan vi bara konstatera att det kan vara skönt ibland att få det man redan vet bekräftat av statistiken!

/Lars-Ivar