Stor sprängning ger stora störningar på riksväg 50

03

maj

Torsdagen den 4 maj kommer Trafikverket att spränga i Pukaberget längs med riksväg 50, sex kilometer norr om Askersund. Det blir den största sprängningen under hela vägbygget och man räknar med störningar i trafiken och långa köer under stora delar av dagen.

Sprängningsarbetet påbörjas 09.30 och vägen kommer sedan att vara helt eller delvis avstängd tills arbetet är klart. Under stoppet leds trafiken om, enkelriktat eller växelvis, till väg 582 mellan Ladäng och Ingelsby. Omledningvägen är liten så Trafikverket uppmanar dig som kör större fordon att välja en annan väg under torsdagen. På kartan ovan kan du se var sprängningen sker och var omledningsvägen ligger.

Glöm inte att följa hastighetsskyltarna och visa hänsyn till vägarbetarna. Snart har vi en väg som är säkrare och förkortar restiden för dig som pendlar!

Linda