Stor uppmärksamhet för jämställdhetsarbete inom skolan

07

dec

I senaste numret av Bo i Askersund berättade vi om arbetet med jämställdhet inom skolans värld i Askersunds kommun. Här är artikeln som jag skrev om ämnet efter att ha träffat den drivande duon Elin Weiss och Anneli Jöesaar/ Lars-Ivar

———————————————-

I våras släpptes boken ”Genus, jämställdhet och normkritik” av Anneli Jöesaar och Elin Weiss, om arbetet med jämställdhet inom skolor och förskolor i Askersunds kommun. Under hösten har arbetet inom området fortsatt och fördjupats.

Det var under våren 2017 som Anneli Jöesaar och Elin Weiss, båda utbildade genuspedagoger och anställda inom barn- och utbildningsförvaltningen i Askersunds kommun, fick uppdraget att inleda ett arbete inom området genus, jämställdhet och normkritik.

– Det här är ju något som vi ska göra för att uppfylla vårt uppdrag enligt skollagen. Skolan ska motverka könsstereotypa värderingar och vara neutral mark, säger Anneli Jöesaar, som är kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen.

Att det inte är så visar enkäter som gjorts. Redan i tredje klass har eleverna klara uppfattningar om vilka skolämnen som är ”för tjejer” och ”för killar”.

– Trä- och syslöjd är de mest tydliga exemplen, men även när det gäller ett ämne som musik svarar en stor del att det är ett ”tjejämne”. Vårt arbete handlar absolut inte om att förbjuda killar att välja träslöjd och tjejer att välja syslöjd, utan om att alla individer ska få välja just vad de vill utan att behöva känna en press på grund av sitt kön, säger Elin Weiss, som är utvecklingsledare.

Boken som gavs ut innan sommaren bekostades av statsbidrag från Skolverket och Elin och Anneli har även fått stöd från flera andra håll i sitt arbete.

– Under våren kommer en forskare från Örebro Universitet, Tobias Axelsson, att hjälpa oss, han ska bland annat intervjua elever om deras uppfattning om jämställdhet. Man kan säga att det blir en fördjupning av vår bok, som främst består av rapporter som bygger på enkätresultat, säger Anneli Jöesaar.

Arbetet inom genus, jämställdhet och normkritik har fått uppmärksamhet utanför Askersund, dels i media, men även på andra sätt.

– Vi har varit och berättat om arbetet i olika forum och i början av november var en grupp från SKL, Sveriges kommuner och landsting, här för att få veta mer om arbetet här i Askersund, säger Elin Weiss.