Stort intresse för sommaraktiviteter och svenskastudier

13

jun

Intresset är stort för de sommarlovsaktiviteter och den språkundervisning som Askersunds kommun bedriver på flera av kommunens orter i sommar. 90 barn är anmälda till sommaraktiviteter och 74 ungdomar vill förbättra sin svenska under sommarlovet.

Ambitionen med sommarlovsaktiviteterna är att det ska finnas saker och göra på många av kommunens orter under sommaren.

– 175 anmälda barn är långt över förväntan, det är jätteroligt. Det är en blandning av infödda svenskar, nysvenskar och asylsökande. Totalt kommer det bli aktiviteter på nio orter, både på ställen där det finns asylboenden och på andra orter. Tanken är att verksamheten ska komma till barnen och inte tvärtom, säger kommunens integrationsstrateg Kersti Beck Larsson.

Sommaraktiviteterna kommer att ledas av ett tiotal ungdomar som inom gruppen behärskar en rad språk utöver svenska, som arabiska, dari, farsi, tigrinja och somaliska. Aktiviteterna kommer att pågå under fem veckor mellan 20 juni och 22 juli och spridas ut på de nio orterna. Bollsporter, lekar, pyssel och friluftsliv är några exempel på de aktiviteter som kommer att arrangeras.

Språkstudierna i svenska kommer att vara förlagda till Askersund och Olshammar, eftersom det är i dessa båda orter som det finns boenden för ensamkommande barn.

– Svenskastudierna riktar sig främst till ungdomar som vill ta chansen att bättra på sina kunskaper under sommarlovet. De pågår tre timmar om dagen i tre veckor i början och tre veckor i slutet av sommaren. Totalt två lärare och fyra språkassistenter kommer att arbeta med undervisningen, säger Kersti Beck Larsson.

Svenskastudierna bekostas av de integrationspengar som Askersunds kommun fått av staten och de täcker även delar av sommaraktiviteterna. För de sistnämnda står MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för delar av kostnaderna.

– MUCF har gått ut och uppmuntrat Sveriges kommuner att arrangera bra aktiviteter för barn, säger Kerst Beck Larsson.

 

/Linda