Välkommen till Närkesberg!

20

sep

Närkesberg är en livaktig bygd i sydöstra Närke, 2 mil öster om Askersund. Närkesberg har ett tiotal små byar med cirka 200 invånare vintertid och många fler sommartid. Här finns ett flertal företag och föreningar och bygden samordnar flera mötestillfällen