Att jobba bredvid 9000 fordon i rörelse varje dag

30

jun

Foto: Trafikverket I och med att väg 50 byggs ut har vi på Askersunds kommun tät kontakt med Trafikverket för att kunna samarbeta kring trafiksäkerhetsfrågor. Nu under sommaren vill Trafikverket påminna om vikten av att sänka hastigheten när man passerar

Stor sprängning ger stora störningar på riksväg 50

03

maj

Torsdagen den 4 maj kommer Trafikverket att spränga i Pukaberget längs med riksväg 50, sex kilometer norr om Askersund. Det blir den största sprängningen under hela vägbygget och man räknar med störningar i trafiken och långa köer under stora delar av dagen. Sprängningsarbetet påbörjas 09.30