Tandläkarna flyttar in i Smedjan

10

jul

I december flyttar Askersundstandläkarna in i den gamla smedjan i kvarteret Verkstaden. Bodil och Erik Bæcklund har tillsammans 66 års yrkeserfarenhet som tandläkare och ser nu stora möjligheter att utveckla sin verksamhet ytterligare.

Tandläkarmottagning har det funnits i det gröna huset på Stora Bergsgatan sedan 1974 och 1985 tog Erik Bæcklund över efter Gunnar Ogård. 1997 gjorde hustrun Bodil honom sällskap och sedan dess har verksamheten växt till att omfatta totalt 13 personer. Och det är just att verksamheten växt som gjort att nya lokaler behövs.

– Vi arbetar med en metod som kallas biologisk tandvård, som vi delar in i förebyggande, behandlande och rehabiliterande verksamhet. För att utveckla den ännu mer behöver vi ett behandlingsrum ytterligare och det var svårt att få till det i våra befintliga lokaler. När vi nämnde det för kommunens näringslivsutvecklare Sofia Fredriksson tipsade hon om olika lokaler bland annat Smedjan, säger Bodil.

– Det känns fantastiskt bra, i Smedjan får vi verkligen chansen att bygga upp lokalerna helt enligt våra egna önskemål. Totalytan är inte större än vad vi har nu, men det blir mer effektivt. Flödet blir bättre och vi kan erbjuda våra patienter bättre tandvård. Det är ju för att skapa bättre tandhälsa vi jobbar, säger Erik.

I och med att Smedjan nu hyrs ut är alla lokaler i kvarteret Verkstaden nu uthyrda. Fastigheten kommer att byggas ut med cirka 30 kvadratmeter, vilket gör att den totala ytan blir 270 kvadratmeter. Hyresvärd är Askersunds kommunfastigheter AB.

Text och foto: Lars-Ivar Jansson, kommunikatör