Utställning av tävlingsbidrag till utsmyckningen av Sjöängen i Askersund

22

jan

Projekttävling för konstnärlig gestaltning av
Sjöängens-kunskaps och kulturcentrum

Mellan 19 och 28 januari visas bidragen i projekttävlingen för konstnärlig gestaltning av Sjöängens kunskaps- och kulturcentrum på Askersunds bibliotek.
Tävlingen är uppdelad i ett utomhus- och ett inomhusuppdrag.
Efter inledande annonsering har en urvalsgrupp valt ut fem tävlande konstnärer per uppdrag. En jury kommer att utse en vinnare för varje uppdrag under vecka fem, och efter detta offentliggörs resultatet.
Allmänheten och Sjöängsskolans elever har möjlighet att lämna kommentarer till verken, juryn är dock självständig i sitt beslut.
Konsten beräknas vara färdig och på plats senast i december 2016. Detta är första gången som den så kallade ”enprocentsregeln” tillämpas i Askersunds kommun.

Kommunfullmäktige beslutade år 2009 att vid om-, till-, och nybyggnader av kommunala anläggningar, där investeringen överstiger en miljon kronor, avsätta en procent av anslaget till konstnärlig gestaltning.
Den konstnärliga gestaltningen av Sjöängen har upphandlats genom en inbjuden projekttävling för att få flera olika förslag att ta ställning till. Brukare och verksamheter har önskat att konsten ska vara ”fast” (integrerad i byggnad eller utemiljö) samt att den ska vara praktisk.
Projekttävlingen är anonym tills juryn fattat sitt beslut, därför står det inte vem som gjort vilket verk.

Så kom och titta och lämna din åsikt. Välkommen!

Sjöängen, Askersund
Exempel på konstnärlig gestaltning inomhus
Sjöängen, Askersund
Exempel på konstnärlig gestaltning utomhus
Utställningsbordet, Askersund
Till varje konstverk finns en beskrivning från konstnären om hur man kan använda deras skapelse
Sjöängen, Askersunds kommun
Utsidan av Sjöängen, vårt nya kunskaps- och kulturcentrum
Sjöängen, Askersunds kommun
Insidan av Sjöängen