Välkommen till Närkesberg!

20

sep

Närkesberg är en livaktig bygd i sydöstra Närke, 2 mil öster om Askersund. Närkesberg har ett tiotal små byar med cirka 200 invånare vintertid och många fler sommartid. Här finns ett flertal företag och föreningar och bygden samordnar flera mötestillfällen varje år, bland annat den välbesökta Toltorpsmarknaden. Här bor de flesta i villa och många har gårdar med lantbruk, djurskötsel och hästuppfödning.

Närkesberg, Askersunds kommun

I Närkesberg finns en smedja byggd 1935. Denna smedja är välbevarad och ser i dag ut i stort sett som när den var i verksamhet. Länsstyrelsen i Örebro län har uppmärksammat smedjan som en industrihistorisk intressant miljö. Smedjan är i dag privatägd men visas på förfrågan.


Förskola, skola och fritidsverksamhet
Barnen i Närkesberg går på förskola och skola i Rönneshytta, ca en mil från Närkesberg. Här finns verksamheter från förskola till årskurs 5.

Rönneshytta skola

Rönneshytta förskola omges av en härlig natur med både skogar och sjöar som ger möjlighet till många rika naturupplevelser för både barn och personal. Naturen är en viktig del av verksamheten och förskolan arbetar mot en naturprofil, vilket innebär att de även har utepedagogik.

Rönneshytta skola arbetar aktivt med att alla ska känna sig trygga i skolan och få arbetsro på lektionerna för att höja förutsättningarna för eleverna att nå sina mål. På skolan arbetar de därför utifrån reglerna: Respektera dig själv, Respektera andra, Respektera all egendom. Rönneshytta skola har naturprofil med både skog och sjöar nära.

Rönneshytta förskola och skola deltar under åren 2015-2018 i projektet We move (in) Europe. Projektet genomförs inom EU:s utbytesprogram Erasmus + och temat för perioden är resande och transport – förr, nu och i framtiden. Deltagande förskolor/skolor kommer från Slovakien, Tjeckien, Italien, Sverige och Tyskland. Projektet kan följas genom bloggen ronneshytta.blogspot.com eller genom projektets officiella hemsida wemoveineurope.eu

Rönneshytta skolas fritidshem, Myrstacken, består av en avdelning med cirka 35 inskrivna barn och tre pedagoger. Vi samarbetar med förskola och skola och finns med barnen under nästa hela skoldagen.

Fritidshemmet erbjuder olika aktiviteter på eftermiddagen som till exempel idrott, slöjd och pyssel. Det finns också möjlighet att slappna av eller leka med kompisar. Här satsas på att ha roligt tillsammans och skapa en lustfylld fritid genom att erbjuda barnen olika aktiviteter ute och inne, med en mix av fantasi, teknik, kreativitet och rörelse.


Aktivitetshuset Bergsgården
Närkesberg, Bergsgården

Bergsgården är Närkesbergs samlingslokal. Den rymmer 150 personer och har möjligheter till storkökstillagning av mat. Huset är byggt 1983 och ägs av Askersunds kommun men förvaltas av Närkesbergs byaråd. Lokalen är tillgänglighetsanpassad och välutrustad med alltifrån sportutrustning till ljudanläggning med trådlösa mikrofoner och hörselslinga. Filmduk med projektor och en flyttbar scen finns på plats och ett välutrustat restaurangkök. Dessutom finns omklädningsrum med dusch och bastu.

Bergsgården går att hyra för större och mindre arrangemang, något som utnyttjas av bland annat fotbollsugna barn- och ungdomsklubbar. Tillgång till fotbollsplan och bad finns inom gångavstånd. Även familjehögtider och fester såsom bröllop, dop och minnesstunder är populärt att hålla i Bergsgården.

Närkesbergs Idrottsklubb
Närkesberg idrottsklubb

Närkesbergs Idrottsklubb har 280 medlemmar och en omfattande verksamhet. Det gäller naturligtvis idrott, men även mycket av det sociala livet i bygden kretsar runt NIK. Varje sommar anordnas trivselkväll på Björklundavallen med kul aktiviteter och musikunderhållning. Under senare år har trivselkvällen bjudit på såväl jazzkonsert som konstutställning. Det arrangeras allsångskväll och paketauktion tillsammans med Byarådet som även det återkommer varje år. Varannan fredag är det öppet hus i Bergsgården för barn och vuxna. Årsavslutningen är traditionsenligt Luciafest.

Fotbollen och Björklundavallen
Närkesberg, Björklundavallen
Fotbollen har varit viktig i Närkesberg ända sedan klubben bildades 1929. På hemmamatcherna på Björklundavallen hålls kiosken öppen och ibland serveras grillmat.

Motionsidrott
För medlemmar som inte vill tävlingsidrotta, anordnar klubben en rad motionsaktiviteter såsom gymnastik, cykelturer, skidspår och fisketävling.

Gym
NIK driver ett gym i Sveasalen vid Björklundavallen. Gymmet är öppet dygnet runt.

 

För dig som vill fiska

Förvaltning:
Storsjöns FVOF, Närkesberg

Fiskevatten:
Storsjön, Åfjärden, Långsjön, Örgaveln, Svaldresjön.

Fiskarter:
Abborre, gädda och gös.

Båtramp:
Storsjön, Länsväg 611 vid Emme.

Fiskekort:
Fiskekort kan du köpa på Varuhuset i Rönneshytta, tel: 0583-400 10
eller Danielssons bilservice, tel: 0583-410 87

 

NIK:aren
NIK ger ut klubbtidningen NIK:aren till ca 2500 hushåll i bygden fyra gånger om året. Varje nummer handlar om idrott, men en stor del av materialet är allmänt nyhetsstoff och kulturmaterial från bygden. Jubileumsåret 2011 gav NIK tillsammans med förlaget Bild & Kultur ut boken Matchen – en fotbollssaga från Närkesberg av Lars Jonsson.

 

Föreningen Östra Lerbäcks Historia
Närkesberg

Föreningen Östra Lerbäcks Historia ägnar sig åt att dokumentera Närkesbergs historia. Fram till 1914 fanns inte namnet Närkesberg, utan trakten gick under namnet Östra Lerbäck. För att bevara det gamla ortnamnet används det i föreningens namn som bildades för att göra boken Från Östra Lerbäck till Närkesberg, och kom ut 2006. Arbetet fortsatte och resulterade 2010 i boken Närkesberg – Bondförnuft i nya tider.

Byavandringar
Föreningen har ansvaret för byavandringarna i Närkesberg, en verksamhet som startade 1982. 2016 går byavandringarna i Kopparberg och Tösnahult.

Bildsamling
Föreningen har 2 000 scannade bilder, ett urval av över 70 000 studerade bilder från Närkesberg.

Historievandringar
Föreningen ordnar vandringar med olika historiska teman på beställning för grupper.

 

Närkesbergs Hönseri AB har fått många utmärkelser
Joakim Närkeby


Joacim Närkeby, VD för Närkesbergs Hönseri AB har fått en rad utmärkelser, bland annat Årets Företagare 2015 som delades ut av Askersunds kommun. Företaget är välkänt i Lantbrukssverige; en fjärdedel av alla uppfödda värphöns i landet kommer från anläggningarna i trakterna kring Närkesberg och Åsbro och produktionen har växt stadigt sedan starten i början av 1950-talet. Joacim tog över efter fadern 1990 och är förgrundsfiguren för hönseriet samtidigt som verksamheten drivs i samarbete med brodern Gunnar som håller i lantbruksdelen med stora åkermarker och bland annat odling av korn till whiskytillverkning i Skottland. En röd tråd i verksamheterna är uppfinningsrikedom kombinerad med entreprenörskap och ett genuint intresse för hållbar utveckling. Närkesbergs Hönseri är ett familjeföretag med ett femtontal anställda och en omsättning om cirka 75 Mkr. Företaget jobbar aktivt med förebyggande djuromsorgsarbete, både på den egna gården och inom svensk äggproduktion.

 

Länkar

http://www.narkesberg.se

https://www.facebook.com/ByaradetNarkesberg

 

Film
Se Närkesbergsfilmen här!

 

Vill du också bo i Närkesberg? Hitta lediga objekt på Hemnet eller kontakta mig för mer information om boendemöjligheter!

Välkommen hit!

Linda

 

Fler bilder från Närkesberg:

 

Närkesberg, Askersunds kommun

Närkesberg, Askersunds kommun