Välkommen till Olshammar!

15

aug

Olshammar är en tätort cirka 1,5 mil söder om Askersunds, belägen i västra delen av Hammars socken. Olshammar är en bruksort och många av ortens invånare arbetar på Munksjö AB i Aspa bruk. Här har du nära till både Vättern och Södra Asplången med fantastiskt bad och fiske och riksväg 49 som passerar orten. Vacker och fridfull natur där du kan hitta både historiska och nöjesfyllda platser. Aspa IK är ortens idrottsklubb, som har fotbollsplan, ishockeyrink och elupplyst motionsslinga och under vintern anläggs skidspår.

Här är kräftfisket är en stor attraktion och det finns möjlighet att hyra både stugor och båtar under sommaren, för dig som vill smaka på Vätterns läckerheter.

Olshammar, Arvo Köster
Vackra vyer från Vättern. Foto: Arvo Köster

 

För dig som pendlar
Med riksväg 49 nära tar du dig snabbt dit du vill.

Olshammar – Askersund: 16 minuter
Olshammar – Hallsberg: 37 minuter
Olshammar – Örebro: 56 minuter
Olshammar – Stockholm: 2 timmar 50 minuter
Olshammar – Göteborg: 3 timmar

 

Bo i Olshammar
Olshammar

Rött hus vid Vättern, Olshammar

Här bor de flesta i villa men det finns även lägenheter till uthyrning av Askersundsbostäder. Med närhet till både vatten, fiske och fantastisk natur är detta platsen för dig som gillar ett aktivt friluftsliv.

 

Förskola, skola och fritidshem

I Olshammar finns förskolan Gullvivan som samarbetar med fritidshemmet i samma lokaler. Skolan upp till årskurs 5 finns i Hammar dit barnen åker skolskjuts. Högstadieskolan Sjöängen ligger i centrala Askersund och får hösten 2016 helt nya och fräscha lokaler.

 

Historia
Olshammar det lilla brukssamhället vid Vätterns nordvästra strand har gamla anor. I början på 1300-talet ägdes tegelbruket och en större gård här av Heliga Birgittas man Ulf Gudmarsson. Kyrkan byggdes 1620 av Eric Hand, en dotterson till Erik XIV.

I början på 1800-talet byggde Carl Rüttersköld, som var morfar till nobelpristagaren Verner von Heidenstam Olshammars herrgård.

Aspa bruks storhetstid var under 1700- och 1800-talet, då järnhanteringen präglade det lilla samhället. Än idag ligger bruksvägen kantad med välbevarade byggnader från den tiden.

Herrgårdsbyggnaden som var säteri mellan 1720 och 1820 är ”juvelen i kronan”. När järnhanteringen upphörde blev Olshammar huvudorten, men herrgården blev disponentbostad för Munksjö AB.

Gårdarna Aspa och Algrena var tidigare i brukets ägo. Även torpen i Tiveden låg under bruket.

 

Olshammarsgården

Olshammarsgården

Olshammarsgården

Olshammarsgården är nobelpristagare Verner von Heidenstams födelsehem och fungerar idag som kombinerad bygdegård och värdshus med bland annat servering och rumsuthyrning, samt visning av Birgittakyrkan och Verner von Heidenstams minnesrum.

Herrgården, byggd på 1820-talet av Carl Rüttersköld, Verner von Heidenstams morfar. Flygelbyggnaden kom också till vid samma tid. Den gamla Herrgården ligger nere i Olshammar intill kyrkan med utsikt ner över Vättern och cirka 100 meter till hamnen. Olshammarsgården ligger i kanten av Tiveden, med fina vandringsleder, Nationalpark och Fagertärns Röda Näckrosor.

Middagar, julbord, konferenser, catering och andra festligheter på beställning.

På bakgården av huset växer De Tolv Apostlarna. År 1820 planterades tolv lindar som efter 1860 har fått växa fritt och som idag är ca 140 år gamla. Om något träd någon dag skulle dö så ska ett nytt planteras, det ska nämligen alltid vara tolv träd planterade där. Olshammarsgården fungerar även som museum där skalden Verner von Heidenstam födelserum är bevarat med möbler från Heidenstams tid.

 

Birgittakyrkan
Birgittakyrkan, Olshammar

Birgittakyrkan i Olshammar stod klar år 1620 och ligger i utkanten av orten Olshammar och nära Munksjös sulfatfabrik. Invid kyrkan ligger Olshammarsgården och Birgittastugan, båda med egna historiska arv. Inredningen i kyrkan är intakt från dess ombyggnation 1785 och har en sällsynt altarpredikstol och vackra polska fönstermålningar från 1624.

Kyrkan är en timmerbyggnad med kalkade väggar i gulbrun färg, med ett robust torn i väster och ett rektangulärt långhus. Långhuset är täckt av tegel medan tornet är täckt i kraftigt spån. Det finns ingen tydligt avgränsad tomt till kyrkan, marken är gräsbevuxen och framför kyrkan ligger en grusplan som tillhör Olshammargården. Kyrkogården anlagdes 1911 och ligger ungefär 50 meter norr om kyrkan.

Heliga Birgitta ska ha bott på Olshammarsgården som ligger invid kyrkan, efter att hennes make Ulf Gudmarsson 1327 köpte gården. Det är av henne som kyrkan sägs ha fått sitt namn. Gården ägdes senare av Verner von Heidenstams morfar, Verner som var en av sin tids största författare och nobelpristagare i litteratur. Han föddes på gården och brukade spendera sina somrar i barndomen här. Strax söder om Birgittakyrkan ligger den så kallade Birgittastugan, en timmerstuga med kalkade väggar från 1700-talet. Kyrkans utseende har sitt ursprung i en ombyggnation 1785, på uppdrag av Carl von Wahrendorff, som ärvt kyrkan efter sin far. En inskription med Wahrendorffs namn finns i tornet.

Under Verner von Heidenstams uppväxt använde han kyrkan som en lekstuga. Där byggde han upp ett sagorike, Lajsputt, där han framför altaret rispade in jordens mitt i en tegelsten på golvet. Ett annat avtryck kan man finna på en sten placerad utanför kyrkan, Birgittastenen. Man kan se tydliga fotspår från Birgitta när hon steg upp på sin häst för att rida över Vättern till Vadstena. Det sägs att hennes nyckel till källaren ska ligga under stenen.  Bakom Olshammarsgården växer De tolv apostlarna. Det är en berså av tolv lindar som planterades cirka 1820. Heidenstam har berättat hur han gömde sig där när prins August kom på besök.

 

Verner von Heidenstam
Mannen som Olshammargården först och främst kretsar kring är Verner von Heidenstam. Han föddes i nordöstra gavelrummet på gården den 6 juli 1859. Än idag står möblerna som fanns på hans tid bevarade och inreder därmed rummet. På dörrfodret kan man se spår av Heidenstams och hans släkts uppväxt. Deras olika längder genom åren har mätts. Heidenstams längd finns registrerad från 4 till 21 årsåldern.

År 1916 vann Verner von Heidenstam Nobelpriset i litteratur för hans mest kända verk, Karolinerna och Folkungaträdet. Samt fick hans självbiografi, där han behandlar minnen från Olshammargården, stor uppmärksamhet. Han ger återblickar och ger en klar beskrivning av att han trivdes på denna plats och ofta längtade efter att få återkomma.

Jag längtar hem sen åtta år,
i själva sömnen har jag längtan känt
Jag längtar hem. Jag längtar var jag går – men ej till människor!
Jag längtar marken,  jag längtar stenarna där barn jag lekt

Ur Vallfart och vandringsår, 1888


Vandringsleden Munkastigen

Munkastigen, Olshammar

Vandringsleden Munkastigen går från Ramundeboda till Olshammar. Den följer delvis den väg där munkarna från Ramundeboda kloster färdades för att träffa sina klosterbröder i Alvastra och Vadstena på andra sidan Vättern. Munkastigen är indelad i två etapper. Den norra etappen är 23 km och den södra är 17 km lång. Vandringen kantas av många sevärdheter, t ex resterna av Ramundeboda kloster, Altarstenen, där munkarna ansetts ha stannat och predikat, naturreservaten Kråksjöåsen och Getaryggen, munkarnas källa och Verner von Heidenstams hem och Birgitta-kyrkan i Olshammar. Munkastigen följer den 28 mil långa Bergslagsleden från Ramundeboda till Gråmon. Några km söder om Gråmon delar sig lederna, där Bergslagsleden tar av mot Tivedstorp, medan Munkastigen fortsätter till Olshammar.

 

Igelbäckens masugn
9 km söder om Olshammar finns Igelbäckens masugn, en masugn med anor från 1696. 
Masugnen ligger vid den lilla bäcken som utgör gränsen mellan Västergötland och Närke.

Igelbäckens hytta byggdes 1696 av Anton von Boij. Den kom att ingå i det affärskomplex av bruk i Tiveden som rådmannen och affärsmannen Anders Boij byggde upp tillsammans med sin son Anton von Boij. Efter Anton von Boijs bortgång 1710 delades verksamheten upp på olika händer, och Igelbäckens masugn kom att under ett par hundra år att drivas som en del av Aspa bruk. Hyttan byggdes om kontinuerligt och 1826 ersattes den tidigare mulltimmerhyttan av den nuvarande byggnaden. Anläggningen kompletterades 1830 med rostugn och varmapparat. Den senare användes för att förvärma blästerluften innan den blåstes in i ugnens nederdel.


Aspa Båtklubb

Aspa Båtklubb

Aspa båtklubb har sin hamn i Norrviken i norra Vättern. Under sommarhalvåret är hamnen bemannad med en hamnvärd under helgerna. I ABK´s klubbhus finns försäljning av glass, dricka, kaffe, kakor och souvenirer och det finns även tillgång till kök. I klubbhuset finns TV och telefon och utanför hittar du en liten lekplats. Cykel och dragkärra finns att låna vid klubbstugan. Möjlighet att ställa bil och trailer finns intill rampen. Drivmedel finns ca 500m från hamnen, kortautomat


Föreningen för Olshammars utveckling
Olshammar

Det finns ett stort engagemang och bra sammanhållning i bygden. Så här skriver utvecklingsgruppen:

Vi är ett slags byalag med ett brett verksamhetsområde. Vi tar tillvara bygdens intressen, påverkar kommunen i olika frågor och vill också att det ska vara trevligt att bo i vår del av kommunen. Ofta får vi kommentarer om att det händer mycket i Olshammar, man har läst något i tidningen. Vi försöker rapportera dit så ofta vi kan.  För att öka intresset för vad som händer i Olshammarstrakten erbjuder vi ortens andra föreningar och även traktens företag att finnas med på vår hemsida. Det skulle också öka läsvärdet för vår sida. Är du intresserad och vill vara med och utveckla din hembygd – kontakta då gärna någon av oss i styrelsen.”

 

Industriområde
Olshammargården är inte endast ett födelsehem utan även ett utav Sveriges äldsta industriområde. Så tidigt som på 1200-talet fanns där ett tegelbruk, Aspa bruk. Under 700 år var tegelbruket i gång men slutade producera tegel år 1917. År 1922 köptes bruket av Munksjö AB som bestämde sig för en ny inriktning, sulfat. Än idag tillverkar 220 anställda i sulfatfabriken 175.000 ton pappersmassa per år under företagsnamnet, Munksjö Aspa Bruk AB.

 

Munksjö AB
När Munsksjö bruk anlades 1928 tog samhället fart, för att nå sin höjdpunkt under 1960- och 1970-talet. Nu är samhället ett idylliskt villaområde med närhet till Vättern och Tiveden. Munksjö AB är den dominerande industrin på orten.

Munksjö är ett internationellt specialpappersföretag. De producerar särskilt utvalda specialpapper, som utgör centrala delar inom design- och tillverkningsprocesser för deras kunder. I sitt unika produkterbjudande ingår dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaser, grafiska- och industriella papper och mellanläggspapper. Dessa olika typer av papper används i flera industriella applikationer och konsumentstyrda produkter, bland annat inom möbelindustrin och i inredningsbranschen, samt för att utveckla ett mer hållbart system för energiförsörjning.

www.munksjo.com

 

Informationen är hämtad från länkarna nedan. Det finns så mycket mer att upptäcka om Olshammar, gå gärna in på länkarna nedan och läs mer om Olshammar och dess historia!

Länkar

www.olshammarsgarden.com

www.aspabatklubb.se

www.mjfiske.se

www.skonamaj.se

www.tiveden.se

www.aspamarken.se

www.hogsasenitiveden.se

www.world-stones-sweden.se www.hembygd.se/tived

http://www.olshammars-utveckling.se

http://www.visitaskersund.se/om-webbplatsen/sok.html?query=olshammar&submitButton.x=0&submitButton.y=0

http://www.ovralid.net/

 

Vill du också bo i Olshammar? Gå in på hemnet.se eller kika in på www.askersund.se/flyttahit och hitta en villatomt eller hyresvärdar i området.

Välkommen!

/Linda

Nedan kan du se fler vackra naturbilder från Olshammar. Fotograf: Arvo Köster.

Olshammar, Arvo Köster

Olshammar, Arvo Köster