Välkommen till Skyllberg!

13

jul

Skyllberg är en småort belägen i Lerbäcks socken, cirka 8 km nordost om Askersund. Här finns ett av Sveriges äldsta företag, Skyllbergs Bruk, med en järnhanteringstradition som går tillbaka till 1300-talet. Herrgården uppfördes förmodligen av familjen De Geer i början av 1700-talet. Den har byggts om flera gånger och fick sitt nuvarande utseende 1912. Brukets VD bor i herrgården.

Skyllbergs herrgård

Skyllberg ligger vid riksväg 50 med goda bussförbindelser, vilket gör att du snabbt och enkelt tar dig dit du vill. I Skyllberg med omnejd finns flera boendealternativ, vanligast är dock villa. Här hittar du hästgårdar och lantbruk i lövträdsnatur. Många sjöar finns i trakten, bland annat Fågelsjön och Östersjön med badplatser. Cirka 3 km från Skyllberg ligger Kårberg, som är en småort i Askersunds kommun. Samhället ligger mellan Östersjön och Fågelsjön och tillhör Åmmelångens avrinningsområde mot Vättern. Här finns spikfabriken och en rad loppisar.


För dig som pendlar:

Skyllberg – Askersund: 8 minuter
Skyllberg – Hallsberg: 12 minuter
Skyllberg – Örebro: 28 minuter
Skyllberg – Stockholm: 2 timmar 30 minuter
Skyllberg – Göteborg: 3 timmar 10 minuter


Förskola, skola och fritidshem

Rönneshytta+skola+460+x+335+foto+Josefin+Karlsson[1]
Foto: Josefin Karlsson

För barn som bor i Skyllberg går skolskjuts till Rönneshytta skola med verksamheter från förskola till årskurs 5. På Rönneshytta skola går cirka 90 elever. Bor du i Kårberg så går ditt barn i Snavlunda skola (länka).

Rönneshytta förskola omges av en härlig natur med både skogar och sjöar som ger möjlighet till många rika naturupplevelser för både barn och personal. Naturen är en viktig del av verksamheten och förskolan arbetar mot en naturprofil, vilket innebär att de även har utepedagogik.

Rönneshytta skola arbetar aktivt med att alla ska känna sig trygga i skolan och få arbetsro på lektionerna för att höja förutsättningarna för eleverna att nå sina mål. På skolan arbetar de därför utifrån reglerna: Respektera dig själv, Respektera andra, Respektera all egendom. Rönneshytta skola har naturprofil med både skog och sjöar nära.

Rönneshytta förskola och skola deltar under åren 2015-2018 i projektet We move (in) Europe. Projektet genomförs inom EU:s utbytesprogram Erasmus + och temat för perioden är resande och transport – förr, nu och i framtiden. Deltagande förskolor/skolor kommer från Slovakien, Tjeckien, Italien, Sverige och Tyskland. Projektet kan följas genom bloggen ronneshytta.blogspot.com eller genom projektets officiella hemsida wemoveineurope.eu

Rönneshytta skolas fritidshem, Myrstacken, består av en avdelning med cirka 35 inskrivna barn och tre pedagoger. Vi samarbetar med förskola och skola och finns med barnen under nästa hela skoldagen.

Fritidshemmet erbjuder olika aktiviteter på eftermiddagen som till exempel idrott, slöjd och pyssel. Det finns också möjlighet att slappna av eller leka med kompisar. Här satsas på att ha roligt tillsammans och skapa en lustfylld fritid genom att erbjuda barnen olika aktiviteter ute och inne, med en mix av fantasi, teknik, kreativitet och rörelse.


Bostäder

Av samhällets 150 invånare bor de flesta i villor, men det finns även andra alternativ. Brukets bostadsförvaltning omfattar cirka 65 lägenheter i villor, flerfamiljshus och sommartorp. Förr hyrdes bostäderna enbart ut till brukets anställda, men numera har många av hyresgästerna arbete på annat håll. Sedan 2011 är flertalet bostäder fibernätanslutna. Bostadshusen i Skyllberg är anslutna till närfjärrvärme via ett kulvertsystem från en av de fliseldade pannorna. Kontakta Karin Skålberg, 0583-407 04, för information om var det finns hyreslediga bostäder för tillfället! 

Bostäder i Skyllberg


Traditioner

Ett Skyllbergs-år har flera höjdpunkter. Det traditionella valborgsfirandet är en av dem, när hela Skyllberg svämmar över av vitsippor. Då kommer bygdens invånare ut och går fackeltåg till Skyllbergsvallen för att tända brasan, sjunga och se på fyrverkeri. Älgjakten är en höjdpunkt för många, och så fotbollssäsongen, förstås. Skyllberg har en mycket livaktig idrottsklubb, en skytteförening och en musikkår som tagit ton sedan 1891!

Valborgsfirande i Skyllberg

 Skyllbergs Bruk
Skyllbergs Bruk i södra Närke är kanske landets äldsta företag med svenskt ägande. De senaste 400 åren har det varit ett familjeföretag, men traditionen att hantera järn går tillbaka längre än så. I ett gåvobrev från 1346 omtalas Skyllberg för första gången i sammanhanget järnhantering.

Kärnan i brukets verksamhet är dotterbolaget Skyllberg Industri AB med anläggning i Kårberg där man tillverkar och bearbetar stålprodukter. Företaget har lång tradition av tråddragning, spiktillverkning och tillverkning av svetsade stålkonstruktioner. Bruket omfattar också ett elkraftnät med 1400 abonnenter. Handeln med el sker via dotterbolaget SkyllbergsKraft AB. På traditionellt bruksvis omfattar verksamheten även jord- och skogsbruk samt uthyrning av bostäder.

Dotterbolagen Degerfors Förzinknings AB och Nils Ahlgren AB har verksamheter som kompletterar och tryggar arbetet i Skyllberg och Kårberg.

Skyllberg, flispannor

Historik
För mer än 660 år sedan, 1346, skänkte kung Magnus Eriksson hyttor och härdar för framställning av järn i Rönneshytta, Åmme och Skyllberg till Riseberga kloster. Det är första gången som Skyllberg nämns i bevarade skriftliga dokument. Ämnet var, då som nu, järnhantering.

Donationsbrevet är undertecknat av drottning Kristina den 25 november 1646. Brevet är ställt till Louis Fineman och gäller upplåtelse av Rönnestorp och Hissjö kronohemman. Detta och en rad andra gamla brev undertecknade av drottning Kristina finns bevarade på Skyllberg i företagets omfattande arkiv.

Diplom, Skyllberg

I sin äldsta tid var alltså Skyllberg en klosteregendom, och genom århundradens lopp blev egendomen i olika omgångar indragen till kronan, utarrenderad, förlänad och slutligen såld. Köparen var vallonen Louis de Geer, som kom att bygga sitt bruksimperium i Uppland, Östergötland och Närke. Familjen de Geer ägde Skyllberg under fem generationer. Därefter följde tre generationer Burenstam och sedan 1888 ägs Skyllbergs Bruks AB av familjen Svensson.


Kul att veta

Skyllbergs bruk har med stöd av Riksantikvarieämbetet renoverat åtskilliga äldre kulturbyggnader. Kolboden, stallet, snickarverkstaden, lokstallet och magasinen är exempel på byggnader som idag är i mycket gott skick.


Vill du läsa mer?

Skyllbergsböckerna: Vid brukets 600-årsjubileum år 1946 utgavs ”Skyllbergsböckerna” i två band, skrivna av landsantikvarien Bertil Waldén. Där behandlas brukets historia från medeltiden och fram till jubileet 1946. Böckerna finns inte i handeln, men säljs då och då på lokala auktioner.

Skyllberg – ett bruk i bruk: Mer om bruket finns också att läsa i boken ”Skyllberg – ett bruk i bruk” (1996) av Maria Gunnarsson. Boken skrevs och gavs ut i samband med 650-årsjubileet 1996. Boken kan beställas via Bild & Kulturs hemsida.

Historikfolder: En kort sammanfattning av årtal ur Skyllbergs bruks historia kan du ladda ner som pdf. Foldern Skyllbergs Bruk hittar du här (längst ner på sidan)

Informationen är hämtad från Wikipedia och Skyllbergsbruk.se


Länkar

Skyllbergs Bruk
Skyllbergs IK
Bild & Kultur
Vilt & Delikatessboden

 

Vill du också bo i Skyllberg? Gå in på www.askersund.se/flyttahit och hitta tomten med rätta läget för dig, eller hör av dig till Skyllbergs bruk och se vilka lägenheter som är lediga.

Välkommen till Skyllberg!

Linda

Bilderna är lånade av Bild & Kultur