Välkommen till Zinkgruvan!

12

sep

Lägenhet eller villa – hur vill du bo? Alla har vi olika önskemål för att trivas och hitta vårt drömboende. Vissa vill bo i tätorter och andra på landsbygden. Stadsnära, sjönära, naturnära – eller kanske en kombination av alla!

 

Samhället

Zinkgruvan_5_Anders Rehnberg
Foto: Anders Rehnberg, Askersunds fotoklubb

Zinkgruvan är en tätort i Askersunds kommun, belägen i östra delen av Hammars socken, cirka två mil från Askersund. Ortens historia är nära knuten till gruvan där byn, liksom gruvan, uppstod på 1800-talet. Här kan du både bo i lägenhet och villa och en förskola finns i området. Den vackra naturen och närbelägna sjöar ger möjlighet till en aktiv fritid och en badplats finns nära samhället. Centralt i Zinkgruvan ligger Zinkgruvans kiosk och grill med ett brett sortiment av hamburgare, kebab och annat.

Utöver gruvdriften som gett zinkgruveborna och deras grannar arbete i över ett sekel har Zinkgruvan en modern skidanläggning. Den inbegriper ett par snökanoner och längdskidspåret är brukbart under hela vintern. Här finns den aktiva sportklubben Zinkgruvans IF.

Zinkgruvan IF

Du kan också besöka Gruvmuséet och åka ner 200 meter under jord i Knallagruvan, som blivit ett populärt turistmål.


Zinkgruvan Mining

Zinkgruvan Mining, Anders Rehnberg
Foto: Anders Rehnberg, Askersunds fotoklubb

Zinkgruvan Mining är en underjordsgruva och ett av landets äldsta gruvföretag, som bryter och anrikar zink, bly och kopparmalm. 1857 var starten för en industriepok i södra delen av Närke, vilket också är Sveriges sydligaste underjordsgruva. När den belgiska jättekoncernen Vieille Montagne kom till området i mitten av 1800-talet såg de potentialen. Belgiska ingenjörer strömmade in i området och satte igång ett jätteprojekt och en samhällsuppbyggnad som var ovanlig i dess omfång under denna tid. Bostäder, sjukhus, casino, skola, järnväg, hamn och mycket mera byggdes av Vieille Montagne och samtidigt startades en gruvverksamhet som 158 år senare producerar mer än någonsin.

Sedan 2004 ägs gruvan av den svensk-kanadensiska gruvkoncernen Lundin Mining Corporation, och gruvan har idag nått ett djup av 1300 meter. 2015 slog Zinkgruvan produktionsrekord med 1,26 miljoner ton producerad malm och 1,24 miljoner ton anrikad malm. Ett expansionsprojekt för att öka produktionen med tio procent är planerat till 2017.

Gruvmuséet och Knallagruvan

Knalla gruva och gruvmuséet i Zinkgruvan
Historisk plats i Zinkgruvan

Knalla Gruva bröts ut under andra delen av 1800-talet som en del av gruvbolagets Vieille Montagnes satsning på storskalig gruvdrift av zink-och blymalm i Zinkgruvan. Arbetet med att driva schaktet påbörjades 1867 och de första 150 meterna borrades för hand. De sista åren jobbade endast 3-4 personer i Knalla. Produktionen lades ned helt 2004 då Zinkgruvan Mining bedömde att brytningen i Knalla var för småskalig för att bära sig och medarbetarna behövdes i andra delar av produktionen.

Zinkgruvan, Knalla Gruva, Anders Rehnberg
Foto: Anders Rehnberg, Askersunds fotoklubb

Sedan 1992 har den byggnad som tidigare var omklädningslokal för personalen tjänstgjort som ett gruvmuseum. Från och med sommaren 2016 görs också ett försök att väcka Knalla gruvan till liv genom att utöka verksamheten med underjordsturer. Här finns ett krosshus från 1870, äldre spårbunden gruvutrustning, borrmaskiner, smedja, gruvmodell, malm- och bergartsprover, lok med personvagn på 500 m rundbana och annat sevärt.


Litteratur

Ahlstrand, Weine; Zinkgruvan – folkliv och berättelser från en bruksort i Sydnärke, 1997.


Länkar

Knalla Gruva
Zinkgruvan Kiosk Och Grill
Zinkgruvan Mining
Zinkgruvan Mining Facebook
Jobba hos Zinkgruvan Mining
Zinkgruvans bygdeförening
Zinkgruvans IF

 

Vill du också bo i Zinkgruvan? Hitta lediga objekt på Hemnet.se, eller gå in på www.askersund.se/flyttahit och se var det finns potentiell villatomtmark att köpa.

Välkommen hit!

Linda