Veronica berättar om hållbarhetsarbetet

03

nov

Sedan i våras har Askersunds kommun en hållbarhetsstrateg, Veronica Sund och som ansvarar för kommunens hållbarhetsarbete. Just nu arbetar Veronica främst med dessa fyra saker:

 

Hållbarhetsprogram

Framtagande av ett Hållbarhetsprogram för kommunens verksamhet med fokus på ekologisk hållbarhet och klimatpåverkan. Livsmedel, transporter, energianvändning och avfall är fokusområden.

 

Solelssatsning

En pilotanläggningen på Sjöängen med solpaneler, energilager och elbilsladdning invigdes 6 oktober. Vattenfall och Sustainable innovation är våra partners och vi har fått finansiering från Energimyndigheten. Här och här kan du läsa mer om projektet.

Kommunen har även investerat i solpaneler för 6 miljoner på kommunens fastigheter. 13 verksamheter har valts ut efter noggrann analys av bl.a. solinstrålning och effekt per investerad krona och möjlighet till stor intressespridning. Totalt 20 tak på främst förskolor och skolor kommer få solpaneler efter upphandling. Jättekul! Det hoppas vi sår frön till nya idéer och satsningar inom företag och på hemmafronten!

 

Biogas

Askersund är en strategisk nod i det nationella biogasnätverket och vi tittar på möjligheterna till en biogastankstation. Kommunen är medlemmar i Biogas Öst, en intresseorganisation för förnybara bränslen som har stöttat byggprocesser i andra kommuner. Vi har nu lämnat in en ansökan till Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet och väntar på beslut om delfinansiering. Tankstationen är fortfarande under utredning – hur det ska funka och vilka aktörer vi kommer samarbeta med är fortfarande inte bestämt – passa på att hör av er om ni är intresserade och vill vara med!

 

Mat

Askersunds kommun är en stor livsmedelskonsument och mer än hälften av våra klimatgasutsläpp kommer från det vi äter. Här ser vi över möjligheter till förbättringar genom att öka andelen grönt i kosten, som också är ett mål i kommunens kostprogram. Mer grönt bidrar också till förbättrad hälsa vilket är ett positivt sammanträffande!

 

 

Kontakta gärna Veronica om ni har tips, förslag och idéer i hållbarhetsarbetet! Telefon 0583-81033 alt mail veronica.sund@Askersund.se.

 

Trevlig helg!

//Sofia