Veronica ska utveckla hållbarheten

23

jan

Askersunds kommun har under en längre tid arbetat aktivt med miljöfrågor och får nu sin första hållbarhetsstrateg!  Idag var första arbetsdagen för Veronica Sund som kommer att leda projekt för utveckling av hållbarhetsfrågorna i kommunen. Dessa omfattar social, ekonomisk och i detta fall främst miljömässig hållbarhet. Veronica har en bakgrund som marinbiolog och har de senaste åren arbetat som projektledare och expert på livscykelanalys på SP, Sveriges Tekniska forskningsinstitut, i Göteborg. En av de första arbetsuppgifterna blir att forma en hållbarhetsstrategi för kommunen. Den nyinrättade tjänsten finns inom kommunens näringslivs- och utvecklingsavdelning.

Välkommen till Askersunds kommun, Veronica!

Linda & Sofia