Vill du spara energi i ditt företag?

11

feb

För närvarande finns många möjligheter för små och medelstora företag att få hjälp och stöd i energifrågor.

 

  • Var med i projektet Energieffektiva företag! Energirundvandring på ditt företag, coachning i energifrågor, rådgivning kring hur du bygger in energifrågorna i affärsplanen och speciella insatser för olika personalgrupper som driftpersonal eller personer på ledningsnivå. Detta och mycket annat kan ditt företag få inom projektet Energieffektiva företag.

 

  • Gör en energikartläggning! En energikartläggning visar hur mycket energi som används för att driva ditt företags verksamhet. Den visar hur energin är fördelad i olika delar av verksamheten och vad den kostar. Kartläggningen ger också åtgärdsförslag på hur ditt företag kan energieffektivisera processer och hjälputrustning så att ni använder mindre energi. Energimyndigheten erbjuder ett mycket förmånligt ekonomiskt stöd till små och medelstora företag med energianvändning högre än 300 MWh för att genomföra en energikartläggning. Ditt företag får hjälp att söka energikartläggningsstödet från ditt regionala energikontor. Energikontoret vägleder dig också kring vad du ska göra efter en energikartläggning.

 

  • Gå med i ett nätverk med andra företag kring energieffektivisering! Att delta i ett nätverk med andra företag för energieffektivisering är ett bra sätt att öka ditt företags energikompetens, få expertrådgivning och dela erfarenheter med andra företag. Nu finns möjlighet för alla företag som har en energianvändning över 1 gigawattimme i Sverige att gå med i ett regionalt energieffektiviseringsnätverk tillsammans med 8-16 andra företag. Nätverken startar under 2016. Anmäl dig nu, se kontaktuppgifterna nedan.

 

 

Nedan är kontaktuppgifter till Energikontoret Region Örebro Län som kan berätta mer om vad som passar just ditt företag!

Päivi Lehtikangas, Energikontoret Region Örebro län 019-602 63 23 paivi.lehtikangas@regionorebrolan.se

Peter Åslund, Energikontoret Region Örebro län 019-602 63 21 peter.aslund@regionorebrolan.se

 

Har du andra energifrågor kan du även kontakta Lars Johansson som är energi och klimatrådgivare i Askersunds kommun.  tel 0583-811 19, E-post energiradgivning@askersund.se

 

//Sofia